Kakor (cookies)

Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

Så arbetar vi med: Mänskliga rättigheter

Uppsala kommun ska vara en öppen och inkluderande kommun där lika rättigheter och möjligheter för varje människa är den rådande normen. Här kan du läsa mer om hur kommunen arbetar med mänskliga rättigheter.

Vårt mål:

Uppsala ska vara ett föredöme när det gäller skyddet av de mänskliga rättigheterna.

 • Jämställdhet

  Jämställdhet är när kvinnor och män har samma makt att forma samhället och sitt eget liv.

 • Hbtq

  Hbtq-arbetet är en viktig del i kommunens uppdrag att kunna garantera likvärdig service till alla invånare och att skapa en inkluderande arbetsmiljö på våra arbetsplatser.

 • Barnrätt

  Uppsala kommun prioriterar barn och unga och arbetar för barnets rättigheter enligt FN:s barnkonvention.

 • Minoriteter och förvaltningsområde

  Sveriges nationella minoriteter är samer, sverigefinnar, tornedalingar, romer och judar.

 • Interreligiös samverkan

  I Uppsala finns det sedan hösten 2017 ett interreligöst råd, där representanter från olika trossamfund tillsammans med kommunen träffas regelbundet för fördjupad samverkan.

 • Mänskliga rättigheter i vår verksamhet

  Här kan du se filmer där vi tar upp hur vi på olika sätt arbetar med mänskliga rättigheter i våra verksamheter.

Se även

 • Så arbetar vi med:

  Uppsala Fairtrade City

  Att utrota fattigdomen är ett av målen i FN:s Agenda 2030. För att aktivt bidra till förändring för odlare i länder med utbredd fattigdom är Uppsala en Fairtrade City. Det innebär att Uppsala kommun och lokala aktörer jobbar tillsammans för mer rättvis handel och ökad etisk konsumtion i hela kommunen. Uppsala blev Årets Fairtrade City i Sverige 2021 och 2023.

 • Så arbetar vi med:

  Full delaktighet

  Uppsala kommuns verksamheter ska vara tillgängliga för alla människor. I dag finns det olika hinder som gör det svårt för personer med funktionsnedsättningar att delta i samhället på lika villkor som andra. Därför höjer Uppsala kommun nu sin ambitionsnivå och ska se till att kommunen är tillgänglig för alla som bor här eller besöker kommunen.