Kakor (cookies)

Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

Interreligiös samverkan

I dagens Sverige har många olika trossamfund och föreningar en viktig roll att fylla för många människor – inte minst när det gäller förmågan att stödja människor i svåra situationer.

I Uppsala finns det sedan hösten 2017 ett interreligöst råd, där representanter från olika trossamfund tillsammans med kommunen träffas regelbundet för fördjupad samverkan. Utgångspunkt för rådets arbete är FN:s konvention om mänskliga fri- och rättigheter. Arbetet utgår även från rekommendationer från Myndigheten för stöd till trossamfund.

Fokus för rådet är samexistens, samtal och dialog och det träffas 3-4 gånger per år. Vilka frågor som behandlas beror på vad som händer i samhället. Generellt gäller att främja en allmän förståelse om varandra och hur de olika samfunden och föreningarna kan bidra till ökad sammanhållning i lokalsamhället.

Rådet leds av Uppsala kommun med Klas-Herman Lundgren, kommunfullmäktiges ordförande, som ordförande.

Vi som ingår i det interreligiösa rådet

De församlingar och föreningar som ingår i det interreligiösa rådet är: Alevitiska riksförbundet, Armeniska apostoliska kyrkan, Bahá-ì-samfundet, Equmeniakyrkan (Uppsala Missionskyrka), Evangeliska frikyrkan (Korskyrkan), Församlingen Livets Ord, Judiska föreningen, S:t Lars katolska kyrka, Katolska kyrkan, Svenska kyrkan, Sveriges Buddhistiska samarbetsråd, Universitetskyrkan, Uppsala moské.

Uppsala kommun är sammankallande till mötena.

Gruppbild i en trädgård.

Med på bilden, från vänster till höger: Carl Lindberg, Uppsala kommun, Per Wärmegård, Missionskyrkan, Karin Olofsdotter, Universitetskyrkan, Andreas Bergmann, S:t Lars katolska kyrka, Klas-Herman Lundgren, ordförande, Uppsala kommun, Eva Moberg, Livets Ord, Magnus Åkerman, Uppsala kommun, Andreas Holm, Svenska kyrkan, Maho Cicek, Alevitiska riksförbundet, Jörgen Mattsson, Bahá-ì-samfundet, Syster Dorothea, S:t Lars katolska kyrka.