Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

Så arbetar vi med: Likvärdig skola

Ett av skolans viktigaste uppdrag är att kompensera för barns och ungas skillnader i uppväxtvillkor. Oavsett bakgrund och förutsättningar ska alla barn och elever få en likvärdig chans att lyckas i skolan och få med sig en god utbildning ut i livet. Många verksamheter behöver fungera och samverka för att nå målet om en likvärdig skola.

Vårt mål:

I Uppsalas förskolor och skolor ska varje barn och elev få rätt stöd så att fler kan lämna grundskolan och gymnasieskolan med goda kunskaper.

 • Därför arbetar vi för en likvärdig skola

  Varje barn och elev i Uppsala ska ha förutsättningar att klara sin utbildning, ta gymnasieexamen och utmanas i sitt lärande. Men skillnaderna i resultat mellan olika förskolor och skolor är stora.

 • Nationellt arbete för en mer likvärdig skola

  Även regeringen och skolmyndigheter arbetar för likvärdighet, bland annat genom statsbidrag och annat stöd till skolhuvudmän.

 • Likvärdig skola på global nivå

  Mål 4 i Agenda 2030 handlar om att alla har rätt till en inkluderande och likvärdig utbildning som håller god kvalitet och enligt FN:s barnkonvention har alla barn lika rätt att utvecklas till sin fulla potential.

 • Så ska förskolan och skolan bli mer likvärdig

  Vi arbetar enligt en långsiktig plan för att öka likvärdigheten i förskolan och skolan. Planen består av fyra områden.

 • Det systematiska kvalitetsarbetet

  Det systematiska kvalitetsarbetet ger oss kunskap om skillnader mellan förskolor och skolor. Den kunskapen hjälper oss att rikta insatserna till de områden är de behövs bäst.

 • Samarbete med andra aktörer

  Många verksamheter behöver fungera och samverka för att nå målet om en likvärdig skola där alla elever tar studentexamen.

 • Kommunens aktivitetsansvar stöttar unga utan sysselsättning

  Att bygga relationer är en viktig del av arbetet för handläggarna på Kommunens aktivitetsansvar. De följer upp ungdomar som är 16–19 år och som varken pluggar eller jobbar. Ofta fungerar handläggarna som en länk mellan olika aktörer när de stöttar ungdomarna till alternativa studievägar, praktik eller jobb.

 • Simning på schemat i stället för sportlov

  Det är inte alla elever som är lediga på sportlovet. Lovskolan pågår hela veckan för att ge alla elever en chans att komma ifatt och nå godkända betyg. På Fyrishov har simning stått på schemat för ett 20-tal gymnasieelever under sportlovsveckan.

 • Hur går det med likvärdigheten i skolan?

  Uppsala kommuns förskolor och skolor mäter och analyserar kontinuerligt sina resultat för att kunna ge alla barn och elever en god kvalitet på undervisningen. Det systematiska kvalitetsarbetet är också grunden för att höja studieresultaten och skapa en mer likvärdig skola. Resultaten och analyserna sammanfattas varje år i en kvalitetsrapport för...

Se alla
Kontakta utbildningsförvaltningen

Öppettider till Kontaktcenter 
Måndag 8.00-17.00
Tisdag 8.00-17.00
Onsdag 8.00-17.00
Torsdag 8.00-18.00
Fredag 8.00-17.00

Telefon:
018-727 00 00
Besöksadress:
Kontaktcenter ligger i Stadshuset på Stadshusgatan 2
Postadress:
Uppsala kommun
Utbildningsförvaltningen
753 75 Uppsala