Kakor (cookies)

Vi använder kakor (cookies) för att uppsala.se ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder kakor. Läs mer om hur vi använder kakor på uppsala.se

Så arbetar vi med: Likvärdig skola

Ett av skolans viktigaste uppdrag är att kompensera för barns och ungas skillnader i uppväxtvillkor. Oavsett bakgrund och förutsättningar ska alla barn och elever få en likvärdig chans att lyckas i skolan och få med sig en god utbildning ut i livet. Många verksamheter behöver fungera och samverka för att nå målet om en likvärdig skola.

Vårt mål:

I Uppsalas förskolor och skolor ska varje barn och elev få rätt stöd så att fler kan lämna grundskolan och gymnasieskolan med goda kunskaper.

 • Därför arbetar vi för en likvärdig skola

  Varje barn och elev i Uppsala ska ha förutsättningar att klara sin utbildning, ta gymnasieexamen och utmanas i sitt lärande. Men skillnaderna i resultat mellan olika förskolor och skolor är stora.

 • Nationellt arbete för en mer likvärdig skola

  Även regeringen och skolmyndigheter arbetar för likvärdighet, bland annat genom statsbidrag och annat stöd till skolhuvudmän.

 • Likvärdig skola på global nivå

  Mål 4 i Agenda 2030 handlar om att alla har rätt till en inkluderande och likvärdig utbildning som håller god kvalitet och enligt FN:s barnkonvention har alla barn lika rätt att utvecklas till sin fulla potential.

 • Så ska förskolan och skolan bli mer likvärdig

  Vi arbetar enligt en långsiktig plan för att öka likvärdigheten i förskolan och skolan. Planen består av fyra områden.

 • Det systematiska kvalitetsarbetet

  Det systematiska kvalitetsarbetet ger oss kunskap om skillnader mellan förskolor och skolor. Den kunskapen hjälper oss att rikta insatserna till de områden är de behövs bäst.

 • Samarbete med andra aktörer

  Många verksamheter behöver fungera och samverka för att nå målet om en likvärdig skola där alla elever tar studentexamen.

 • Höjda ersättningar till Uppsalas skolor och förskolor nästa år

  Uppsala kommun har beslutat om de ersättningar som fristående och kommunala skolor och förskolor får för att bedriva pedagogisk verksamhet under år 2022. Grundbeloppet som betalas ut per barn och elev höjs med över två procent, beroende på skolform. Extra resurser tillförs för att kompensera för pandemins effekter och strukturersättning införs för...

 • Ny finansiering ska förbättra stödet till Uppsalas resursskolor

  Uppsala kommun avsätter 8 miljoner kronor för att förbättra de ekonomiska villkoren för de skolor som bedriver undervisning för elever med särskilt stora stödbehov. Stödet ska gå både till kommunala enheter och fristående skolor.

 • Den kommunala förskolan startar ett unikt samarbete med Uppsala universitet

  Som enda kommunal förskola i Sverige startar man det här samarbetet. Målet är att hitta sätt att mäta effekten av förskolans utbildning hos barnen på sikt. Samarbetet kan leda till en utbildning inom förskolan som är anpassad efter varje barn och att personalen får precis den kompetensutveckling som behövs.

Se alla
Kontakta utbildningsförvaltningen

Öppettider till Kontaktcenter 
Måndag 8.00-17.00
Tisdag 8.00-17.00
Onsdag 8.00-17.00
Torsdag 8.00-18.00
Fredag 8.00-17.00

Telefon:
018-727 00 00
Besöksadress:
Kontaktcenter ligger i Stadshuset på Stadshusgatan 2
Postadress:
Uppsala kommun
Utbildningsförvaltningen
753 75 Uppsala