Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

Därför arbetar vi för en likvärdig skola

Varje barn och elev i Uppsala ska ha förutsättningar att klara sin utbildning, ta gymnasieexamen och utmanas i sitt lärande. Men skillnaderna i resultat mellan olika förskolor och skolor är stora.

Ett av förskolans och skolans viktigaste uppdrag är att motverka och kompensera för de växande klyftor som finns i samhället. Vi ska hjälpa varje barn och elev i Uppsala att klara sin utbildning, ta gymnasieexamen och utmanas i sitt lärande. Enligt skollagen ska skolan vara likvärdig och arbeta för att kompensera för elevers olika bakgrund och förutsättningar.

Uppsalas elever har goda kunskapsresultat men skillnaderna mellan olika förskolor och skolor är stora och ökar till viss del. Vi ser att

  • förskolor och skolor med låg utbildningsnivå hos föräldrarna visar lägre kunskapsresultat
  • skillnaden i kunskapsresultat mellan förskolor och skolor är stor och skillnaden mellan gymnasieskolorna ökar
  • förskolor och skolor med stora utmaningar har lägre andel behöriga förskollärare och lärare.

För att öka likvärdigheten i Uppsalas förskolor och skolor har vi tagit fram en långsiktig plan som innehåller åtgärder inom fyra områden. Det handlar om att identifiera vilka förskolor och skolor som behöver särskilda insatser. De aktuella förskolorna och skolorna får större ekonomiska resurser och stöd i att rekrytera behöriga förskollärare och lärare. Vi utser också utvecklingslärare med uppdrag att bidra till höjda kunskapsresultat på de aktuella förskolorna och skolorna.

Läs mer om planen för ökad likvärdighet

Kontakta utbildningsförvaltningen

Kontaktcenter i Stadshuset
Uppsala kommuns Kontaktcenter hjälper dig att hitta svar på allmänna frågor eller komma i kontakt med en handläggare på utbildningsförvaltningen.
Se öppettider och få mer information om Kontaktcenter

Telefon:
018-727 00 00
Besöksadress:
Kontaktcenter ligger i Stadshuset på Stadshusgatan 2
Postadress:
Uppsala kommun
Utbildningsförvaltningen
753 75 Uppsala