Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

Samarbete med andra aktörer

Många verksamheter behöver fungera och samverka för att nå målet om en likvärdig skola där alla elever tar studentexamen.

Att klara skolan är det bästa vaccinet mot utanförskap och kriminalitet. Det är vägen framåt för ett hållbart Uppsala där alla får möjlighet och förväntas bidra till det gemensamma.

Likvärdig skola är allas ansvar. Många verksamheter behöver fungera och samverka för att nå målet om en likvärdig skola där alla elever med stolthet kan ta på sig studentmössan.

  • Vi behöver bygga nya och bygga ut våra stadsdelar med en god social infrastruktur för ett tryggt och integrerat samhälle.
  • Nätverket runt barn och ungdomar ska vara finmaskigt och närvarande. Skolan, ungdomsjouren, polisen och socialtjänsten ska verka sömlös för alla barn och ungdomar.
  • Nyanlända familjer där föräldrar och andra förebilder lär sig svenska och får utbildning för att kunna bli en del av samhället.
  • Alla barn och ungdomar får möjlighet och delta i fritidsaktiviteter, besöka bibliotek och idrottsanläggningar.
Kontakta utbildningsförvaltningen

Kontaktcenter i Stadshuset
Uppsala kommuns Kontaktcenter hjälper dig att hitta svar på allmänna frågor eller komma i kontakt med en handläggare på utbildningsförvaltningen.
Se öppettider och få mer information om Kontaktcenter

Telefon:
018-727 00 00
Besöksadress:
Kontaktcenter ligger i Stadshuset på Stadshusgatan 2
Postadress:
Uppsala kommun
Utbildningsförvaltningen
753 75 Uppsala