Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

Nationellt arbete för en mer likvärdig skola

Även regeringen och skolmyndigheter arbetar för likvärdighet, bland annat genom statsbidrag och annat stöd till skolhuvudmän.

Skolan i Sverige ska vara likvärdig och alla elever har rätt till en utbildning av hög kvalitet, enligt skollagen. Skolan ska arbeta för att kompensera för elevers olika bakgrund och förutsättningar. För att stärka likvärdigheten och för att alla elever ska få en utbildning av hög kvalitet behöver skolhuvudmän, det vill säga kommuner och fristående skolor, fördela resurserna och utforma utbildningen utifrån de förutsättningar och behov som varje verksamhet har.

Regeringen har avsatt pengar för statsbidrag som ska fördelas till skolhuvudmän just med syfte att stärka likvärdigheten, till exempel statsbidrag för likvärdig skola och för nyanlända och flerspråkiga elevers utbildning. Skolverket sköter fördelningen av bidragen och ger också stöd i form av till exempel kompetensutveckling och att erbjuda analysverktyg som huvudmän och rektorer kan använda. Hos Skolinspektionen och Specialpedagogiska skolmyndigheten också finns stöd i arbetet för likvärdig skola.

Läs mer om att stärka likvärdigheten i utbildningen på Skolverkets webbplats

Läs utredningen om en mer likvärdig skola på regeringens webbplats

Kontakta utbildningsförvaltningen

Kontaktcenter i Stadshuset
Uppsala kommuns Kontaktcenter hjälper dig att hitta svar på allmänna frågor eller komma i kontakt med en handläggare på utbildningsförvaltningen.
Se öppettider och få mer information om Kontaktcenter

Telefon:
018-727 00 00
Besöksadress:
Kontaktcenter ligger i Stadshuset på Stadshusgatan 2
Postadress:
Uppsala kommun
Utbildningsförvaltningen
753 75 Uppsala