Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

Aktuellt

Aktuellt inom Likvärdig skola

 • Kraftsamling ska öka skolnärvaron

  Barn och ungdomar som ofta är borta från skolan får svårare att hänga med i undervisningen. Att inte gå i skolan kan även försämra hälsan. På längre sikt ökar risken att ungdomar med hög frånvaro inte når sin examen utan hamnar i utanförskap och kriminalitet. Därför arbetar Uppsala kommuns utbildningsförvaltning aktivt med olika åtgärder som kan...

 • Ökat stöd till resursenhet för elever med stort stödbehov

  Uppsala kommun höjer ersättningsbeloppet med 50 procent till de resursenheter och resursskolor i Uppsala kommun som har elever med särskilt stora stödbehov. Det har utbildningsnämnden beslutat. Höjningen gäller retroaktivt från 1 januari 2022.

 • Kommunens aktivitetsansvar stöttar unga utan sysselsättning

  Att bygga relationer är en viktig del av arbetet för handläggarna på Kommunens aktivitetsansvar. De följer upp ungdomar som är 16–19 år och som varken pluggar eller jobbar. Ofta fungerar handläggarna som en länk mellan olika aktörer när de stöttar ungdomarna till alternativa studievägar, praktik eller jobb.

 • Simning på schemat i stället för sportlov

  Det är inte alla elever som är lediga på sportlovet. Lovskolan pågår hela veckan för att ge alla elever en chans att komma ifatt och nå godkända betyg. På Fyrishov har simning stått på schemat för ett 20-tal gymnasieelever under sportlovsveckan.

 • Hur går det med likvärdigheten i skolan?

  Uppsala kommuns förskolor och skolor mäter och analyserar kontinuerligt sina resultat för att kunna ge alla barn och elever en god kvalitet på undervisningen. Det systematiska kvalitetsarbetet är också grunden för att höja studieresultaten och skapa en mer likvärdig skola. Resultaten och analyserna sammanfattas varje år i en kvalitetsrapport för...

 • Höjda ersättningar till Uppsalas skolor och förskolor nästa år

  Uppsala kommun har beslutat om de ersättningar som fristående och kommunala skolor och förskolor får för att bedriva pedagogisk verksamhet under år 2022. Grundbeloppet som betalas ut per barn och elev höjs med över två procent, beroende på skolform. Extra resurser tillförs för att kompensera för pandemins effekter och strukturersättning införs för...

 • Ny finansiering ska förbättra stödet till Uppsalas resursskolor

  Uppsala kommun avsätter 8 miljoner kronor för att förbättra de ekonomiska villkoren för de skolor som bedriver undervisning för elever med särskilt stora stödbehov. Stödet ska gå både till kommunala enheter och fristående skolor.

 • Den kommunala förskolan startar ett unikt samarbete med Uppsala universitet

  Som enda kommunal förskola i Sverige startar man det här samarbetet. Målet är att hitta sätt att mäta effekten av förskolans utbildning hos barnen på sikt. Samarbetet kan leda till en utbildning inom förskolan som är anpassad efter varje barn och att personalen får precis den kompetensutveckling som behövs.

 • Bättre stöd till barn och elever med NPF

  Kommunen har sedan år 2019 avsatt 10 miljoner kronor extra för att förstärka arbetet för barn och elever med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning (NPF). Nu har satsningen utvärderats.

 • Inget betygstapp efter pandemin enligt preliminär statistik

  Uppsala kommuns sammanställning visar att de genomsnittliga betygsresultaten för elever som gick ut årskurs 9 i år är i nivå med tidigare år. För avgångseleverna på gymnasiet ser betygen till och med ut att ha ökat en aning.

 • Nya undervisningsgrupper ska ge bättre stöd till elever med särskilda behov

  För att fler elever ska kunna få det stöd som de behöver kommer fyra grundskolor i Uppsala kommun starta särskilda undervisningsgrupper där även elever från andra skolor kan delta.

 • Åtgärder sätts in för att fler ska klara gymnasieexamen

  Uppsalas gymnasieelever har drabbats hårt under coronapandemin med distansundervisning, hög sjukfrånvaro och snabba förändringar och anpassningar i verksamheten. Nu gör de kommunala gymnasieskolorna flera extrainsatser för att eleverna ska klara sin gymnasieexamen.

 • Så ska fler barn lockas till förskolan

  Barn i familjer som nyligen har flyttat till Sverige gå inte i förskolan i lika hög utsträckning som barn med svensk bakgrund. Nu har kommunen analyserat vad det kan bero på och ska göra insatser för att få fler barn att börja i förskola.

 • Fortsatt goda skolresultat trots pandemiåret

  Uppsala kommuns årliga rapport om skolresultatet för läsåret 2019/20 visar att lärare och elever lyckats hålla fortsatt god kvalitet, från förskola till gymnasiet, trots stora utmaningar med distansundervisning och sjukfrånvaro under året med pandemin.

 • Så ska fler elever nå skolans kunskapsmål

  Med målet att fler elever ska nå skolans kunskapsmål deltar Uppsalas kommunala förskola, grundskola och gymnasieskola i en särskild satsning i samarbete med Skolverket. Det handlar om att stärka kvaliteten på utbildningen för nyanlända och flerspråkiga barn och elever, bland annat genom ett så kallat språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt.

 • Anpassade lärmiljöer gör att elever lär sig mer

  Skärmar, skrivbordscyklar och ”ståskåp” är några exempel på hur lärmiljön i Uppsalas skolor har utvecklats så att det blir lättare för alla barn att hänga med i skolarbetet.

 • Ökad närvaro av vuxna på Gränbyskolan

  Ett av målen i Handlingsplan Gränby Kvarngärdet är att öka närvaron av vuxna i skolan. Nu anställs husvärdar på Gränbyskolan för att möta upp behovet och bidra till en tryggare studiemiljö.

 • Preliminär statistik visar bästa skolresultatet på fem år

  Kunskapsresultatet för Uppsalas kommunala grundskola och gymnasieskola ser ut att bli det högsta på fem år. Det visar preliminär betygsstatistik för vårterminen 2020.