Kakor (cookies)

Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

Likvärdig skola på global nivå

Mål 4 i Agenda 2030 handlar om att alla har rätt till en inkluderande och likvärdig utbildning som håller god kvalitet och enligt FN:s barnkonvention har alla barn lika rätt att utvecklas till sin fulla potential.

Kommunens mål utgår ifrån FN:s globala mål, det vill säga Agenda 2030. Mål 4 i Agenda 2030 handlar om att säkerställa en inkluderande och likvärdig utbildning av god kvalitet och att främja ett livslångt lärande för alla. Utbildning är en mänsklig rättighet och utgör grunden för ett samhälle byggt på jämlikhet, tillväxt, välstånd och hållbarhet med ett ansvarsfullt medborgarskap.

Alla barn har rätt att nå full potential enligt FN:s barnkonvention

Enligt FN:s barnkonvention har alla barn lika rätt att utvecklas till sin fulla potential och få den kunskap som krävs för att få ett bra liv. Risken är stor att barn som har en sämre utgångspunkt när de börjar skolan hamnar i en ännu mer utsatt position om skolan inte klarar av att kompensera för olika förutsättningar. Både utifrån barnkonventionen och skolans kompensatoriska ansvar har barn rätt att få det stöd de behöver för att klara sin utbildning.

Läs mål 4 i Agenda 2030 som handlar om att säkerställa en inkluderande och likvärdig utbildning av god kvalitet och främja ett livslångt lärande för alla på Unesco:s webbplats

Kontakta utbildningsförvaltningen

Kontaktcenter i Stadshuset
Uppsala kommuns Kontaktcenter hjälper dig att hitta svar på allmänna frågor eller komma i kontakt med en handläggare på utbildningsförvaltningen.
Se öppettider och få mer information om Kontaktcenter

Telefon:
018-727 00 00
Besöksadress:
Kontaktcenter ligger i Stadshuset på Stadshusgatan 2
Postadress:
Uppsala kommun
Utbildningsförvaltningen
753 75 Uppsala