Kakor (cookies)

Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

Mäns våld mot kvinnor

Mäns våld mot kvinnor är det vanligaste våldet i nära relationer. När kvinnor blir utsatta för brott som hot, misshandel och trakasserier är gärningspersonen oftast en bekant eller närstående. Den vanligaste brottsplatsen är hemmet.

Att utöva våld mot någon är förbjudet enligt svensk lag. Ansvaret ligger alltid hos personen som använder våld och aldrig hos den som blir utsatt. 

Det är vanligare för kvinnor än för män att bli utsatta för dödligt våld i en parrelation. 2021 dog 15 kvinnor till följd av våld av en partner/före detta partner. Av de anmälda misshandelsbrotten mot vuxna kvinnor under 2021 var 81 procent utförda av en person som kvinnan kände.

Läs mer statistik om våld i nära relationer (bra.se)

Normaliseringsprocessen

Den som blir utsatt för våld går igenom en så kallad normaliseringsprocess. Det innebär att den utsatta personen anpassar sig till våldet och sedan lägger skulden på sig själv för det som hänt. Den våldsutsatta övertar också uppfattningar om sig själv, som den som utövat våldet hävdat att hen har.

Olika former av våld

Det finns olika typer av våld och allt våld syns inte utåt. Mäns våld mot kvinnor handlar ofta om att mannen kontrollerar och begränsar kvinnan i början, för att sedan eskalera till hot om våld och senare övergå till fysiskt våld.

Fysiskt våld

Kan vara knuffar, slag, sparkar, stryptag och att bli fasthållen och dragen i håret.

Sexuellt våld

Kan vara sex mot ens vilja, våldtäkt eller att partnern tvingar en till andra sexuella handlingar.  

Psykiskt våld

Kan vara att ens partner hotar att vara våldsam mot en själv, eller mot ens närstående eller ett husdjur. Psykiskt våld kan också handla om att partnern anklagar en för saker man inte gjort, säger elaka saker och förlöjligar en.

Socialt våld

Kan vara att ens partner bestämmer vem man får umgås med och hindrar en från att träffa släkt och vänner. Det kan också vara att man blir hindrad från att gå på sociala aktiviteter.

Materiellt våld 

Kan vara att ens partner slår sönder möbler och förstör ens saker.

Ekonomiskt våld

Kan vara att ens partner kontrollerar ens pengar. Att partnern styr ens köp, pressar en på pengar, eller tvingar en att skriva på papper på lån och att man tvingas stå för gemensamma skulder själv.

Digitalt våld

Kan vara att ens partner skickar hotfulla mejl eller sms. Det kan handla om att partnern sprider rykten på sociala medier eller delar privata bilder. Genom GPS:er i appar kan en partner kontrollera en och hålla koll på var man är.  

Brott att låta barn se våld i en nära relation

Flera studier visar att vart tionde barn i Sverige någon gång upplevt våld mellan två vuxna närstående. Mer än 200 000 barn i Sverige lever i hem där det förekommer olika former av våld. Det är vanligt att vuxna utövar våld mellan sig när barnen är med, och att det inte finns några utomstående vittnen. Många barn som ser och upplever våld mellan vuxna blir också själva utsatta. 

Sedan 2021 är det brottsligt att låta barn bevittna våld mot en förälder. Brottet kallas för barnfridsbrott och kan ge fängelse i upp till två år. Barn som bevittnar våld mot en närstående har rätt att få skadestånd. Man räknas som barn upp till 18 års ålder.

Stödinsatser till kvinnor som blir utsatta för våld

Uppsala kommun erbjuder, enligt socialtjänstlagen, skydd till kvinnor som lever med hot om våld eller risk för våld.

Hjälp med boende och skydd på annan ort

Uppsala kommun erbjuder tillfälliga boenden och stöd för att hitta en ny bostad till kvinnor som blir utsatta för våld i nära relationer. Uppsala kommun hjälper också till med långvarigt skydd på annan ort när det är för farligt för en kvinna att bo kvar i kommunen på grund av våld i en nära relation. 

Stödinsatser via Nexus 

I Uppsala kommun finns Nexus resurscentrum. Nexus är en stödverksamhet för personer som blir utsatta för hot eller våld av en partner eller före detta partner. Nexus hjälper också den som blir utsatt för hot eller våld av släktingar eller en annan närstående.

Exempel på stöd och hjälp som Nexus ger är

  • praktiskt stöd vid kontakt med sjuk­vård, socialtjänst, polis eller vid rättegångar
  • samtal för att hjälpa kvinnan som blir utsatt för våld att själv bestämma om hon ska lämna relationen eller om det finns andra lösningar
  • hjälp med säkerhetstänk, hot- och riskbedömningar
  • information om våld och vilka konsekvenser det kan få för den som blir utsatt
  • krissamtal.

Läs mer om och kontakta Nexus.

Socialjouren

Socialjouren erbjuder akut hjälp under kvällar och helger för den som har blivit utsatt för våld. Socialjouren arbetar nära polisen och andra myndigheter och kan ge råd och stöd. 

Kontakta socialjouren.

Kvinnobyrån erbjuder stödsamtal till tjejer, kvinnor och barn

Uppsala kommun har ett idéburet offentligt partnerskap, så kallat IOP, tillsammans med den ideella organisationen Uppsala stadsmission. Kvinnobyrån är en del av Uppsala stadsmission och erbjuder stödsamtal till tjejer, kvinnor och barn som är utsatta för våld i en nära relation.

På Kvinnobyrån finns både möjlighet att få individuella stödsamtal och stödsamtal i grupp tillsammans med andra som har varit utsatta för våld eller behöver stöd i en pågående våldsam relation. Kvinnobyrån ger stöd till barn utifrån Trappanmodellen.

Läs mer och kontakta Kvinnobyrån (uppsalastadsmission.se)

MVU ger stöd och behandling till män som utövar våld

Det finns stöd för män som utövar våld och vill ha hjälp att ändra sitt beteende. Uppsala kommuns socialtjänst samarbetar med den ideella organisationen MVU, Mottagningen mot våld i Uppsala. Till MVU kan män vända sig direkt om de vill ha stöd och hjälp för att hantera sitt våldsamma beteende. Socialtjänsten kan också bevilja behandling hos MVU.

På MVU:s mottagning arbetar professionella terapeuter som har flera års erfarenhet av att arbeta med våldsutövare. Insatser ska få mannen som utövar våld att ta ansvar för sina gärningar och de följder som gärningarna får för andra. Det ska också få personen att sluta med våldet. MVU tar hänsyn till den våldsutsatta kvinnans säkerhet och trygghet.

Läs mer om hjälp via MVU (mvu.nu)  

Stöd för dig som är utsatt för hot och våld i en nära relation

Om du är utsatt för hot och våld av den person du lever med eller av någon annan person som står dig nära, kan du få stöd, hjälp och skydd av socialtjänsten och andra samhällsaktörer.

Vi som jobbar med personer som blivit utsatta för våld vet att vem som helst kan drabbas. Vi erbjuder information och stöd och är måna om att du alltid ska bli bemött med respekt och empati.

All personal inom offentliga verksamheter har tystnadsplikt.

Stöd för dig som är utsatt för hot och våld i en nära relation