Kakor (cookies)

Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

Våld mot personer med utländsk bakgrund

Det finns omständigheter som gör en person med utländsk bakgrund särskilt utsatt för våld. Den som blir utsatt för våld kan få stöd av Uppsala kommuns stödverksamhet Nexus.

Därför kan en person med utländsk bakgrund vara särskilt utsatt

Utländsk bakgrund innebär inte en särskild utsatthet i sig. Men det finns omständigheter som gör att en person med utländsk bakgrund har större risk att bli utsatt för våld.

Det kan till exempel handla om att personen

 • saknar permanent uppehållstillstånd
 • inte är medveten om sina rättigheter
 • har bristande språkkunskaper
 • har ett begränsat socialt nätverk i Sverige.

Personer med utländsk bakgrund har även högre risk att bli utsatta för etnisk diskriminering i sin kontakt med myndigheter.

Det kan göra det svårt för personen att söka stöd och hjälp. Det kan också göra att en partner som utövar våld utnyttjar omständigheterna för att ytterligare isolera personen och hindra den från att göra sig fri från relationen. 

Information om stöd ska nå alla

Uppsala kommun arbetar för att alla personer som är våldsutsatta ska kunna ta till sig och förstå vilken typ av hjälp man kan få. Vi arbetar också för att informera om vilka lagliga rättigheter människor har. Vi erbjuder till exempel alltid tolk vid samtal om våldsutsatthet.

Hjälp via Nexus resurscentrum

Nexus resurscentrum är en stödverksamhet för den som blir utsatt för hot eller våld av sin partner eller före detta partner, av släktingar eller någon annan närstående.

Nexus tillhör Uppsala kommuns socialtjänst. Det innebär att de har möjlighet att fatta beslut om individuellt anpassat stöd. 

Exempel på stöd och hjälp som Nexus ger är

 • praktiskt stöd vid kontakt med sjukvård, socialtjänst, polis eller vid rättegångar
 • samtal för att hjälpa den som blir utsatt för våld att själv bestämma om hen ska lämna relationen eller om det finns andra lösningar
 • hjälp med säkerhetstänk, hot- och riskbedömningar 
  information om våld och vilka konsekvenser det kan få för den som blir utsatt
 • krissamtal.
   

Stöd för dig som är utsatt för hot och våld i en nära relation

Om du är utsatt för hot och våld av den person du lever med eller av någon annan person som står dig nära, kan du få stöd, hjälp och skydd av socialtjänsten och andra samhällsaktörer.

Vi som jobbar med personer som blivit utsatta för våld vet att vem som helst kan drabbas. Vi erbjuder information och stöd och är måna om att du alltid ska bli bemött med respekt och empati.

All personal inom offentliga verksamheter har tystnadsplikt.

Stöd för dig som är utsatt för hot och våld i en nära relation