Kakor (cookies)

Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

Våld mot personer i aktivt missbruk

Personer som missbrukar alkohol eller andra beroendeframkallande preparat är särskilt sårbara. Deras situation ökar risken för att bli utsatt för våld. Våld är ofta ett vanligt inslag i vardagen för människor som lever i ett aktivt missbruk.

Det är svårt att få personer som lever i missbruk och blir utsatta för våld, att söka stöd och hjälp. Människor som lever i missbruk söker ofta vård först när de fått allvarliga skador. En anledning till det är att många upplever att de inte blir bemötta med respekt i kontakten med vården och myndigheter. 

Människor som lever i missbruk kan också ha svårare än andra att lämna en våldsam relation. Det kan bero på att partnern är den som gör att man fortsätter med sitt missbruk.  

Uppsala kommun möter våldsutsatta personer i aktivt missbruk i många av våra verksamheter. Till exempel i kontakt med socialtjänsten i myndighetsärenden och på våra härbärgen. Vi möter också målgruppen i våra samarbeten med Uppsala Stadsmission och deras verksamhet för bland annat hemlösa på Mikaelsgården.

Nexus stödverksamhet

I Uppsala kommun finns Nexus resurscentrum. Nexus är en stödverksamhet för personer som blir utsatta för hot eller våld av en partner eller före detta partner. Nexus hjälper också den som blir utsatt för hot eller våld av släktingar eller en annan närstående.

Nexus tillhör Uppsala kommuns socialtjänst. De tar emot och hjälper personer som är utsatta för våld oavsett vilka orsaker som ligger bakom. Nexus kan fatta beslut om individuellt anpassat stöd.  

Exempel på stöd och hjälp som Nexus ger är

  • praktiskt stöd vid kontakt med sjuk­vård, socialtjänst, polis eller vid rättegångar
  • samtal för att hjälpa den som blir utsatt för våld att själv bestämma om hen ska lämna relationen eller om det finns andra lösningar
  • hjälp med säkerhetstänk, hot- och riskbedömningar
  • information om våld och vilka konsekvenser det kan få för den som blir utsatt
  • krissamtal.

Skyddat boende för våldsutsatta personer i aktivt missbruk 

Uppsala kommun bedriver inget eget skyddat boende för personer som lever i ett aktivt missbruk och är utsatta för våld i en nära relation. Men vi samarbetar med verksamheter som ger den typen av stöd och skydd.

Stöd för dig som är utsatt för hot och våld i en nära relation

Om du är utsatt för hot och våld av den person du lever med eller av någon annan person som står dig nära, kan du få stöd, hjälp och skydd av socialtjänsten och andra samhällsaktörer.

Vi som jobbar med personer som blivit utsatta för våld vet att vem som helst kan drabbas. Vi erbjuder information och stöd och är måna om att du alltid ska bli bemött med respekt och empati.

All personal inom offentliga verksamheter har tystnadsplikt.

Stöd för dig som är utsatt för hot och våld i en nära relation