Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

Uppsala i orange

Den 25 november är Internationella dagen för avskaffandet av våld mot kvinnor. Det är en dag då FN uppmanar hela världen att uppmärksamma och manifestera mot våld mot kvinnor.

Kampanjen Orange Day

2008 startade FN:s dåvarande generalsekreterare kampanjen ”Orange Day”. En dag då människor världen över engagerar sig på olika sätt för att manifestera mot våld mot kvinnor genom att lysa upp kända byggnader i orange, eller genom att ha på sig ett klädesplagg i orange.

Som en ljus och optimistisk färg representerar färgen orange en värld fri från våld mot kvinnor och flickor.
Läs mer om FN:s Orange Day (unwomen.se)

Upplysta platser i Uppsala

Den 25 november lyser Uppsala kommun upp platser runt om i Uppsala i orange för att uppmärksamma Internationella dagen för avskaffandet av våld mot kvinnor. 

Allvarlig kränkning mot mänskliga rättigheter

Våld mot kvinnor är ett brott och en allvarlig kränkning av de mänskliga rättigheterna. Våldet drabbar kvinnor oavsett religiös eller etnisk tillhörighet, social status eller geografisk plats. 

En av tre kvinnor i världen blir utsatta för våld under sin livstid. Det händer oftast i hemmet och av en partner eller nära anhörig.

Våldet kan vara fysiskt, psykiskt, sexuellt, ekonomiskt och materiellt. Det kan innefatta olika former av hot, utnyttjande och förtryck.

Uppsala kommun har nollvision mot våld i nära relationer 

I Uppsala kommun kommer vi aldrig acceptera att det förekommer våld i nära relationer. Därför beslutade kommunstyrelsen år 2021 att anta en nollvision mot våld i nära relationer.

– I Uppsala ska du vara trygg. Men hemmet är i dag den farligaste platsen för kvinnor att vara på. Våld i nära relationer är ett gift i vårt samhälle och vi behöver göra mer. Därför ska vi ha en nollvision, precis som vi har i trafiken. Ingen ska behöva vara rädd i sitt eget hem, säger kommunstyrelsens ordförande Erik Pelling (S).
Läs mer om Uppsala kommuns nollvision mot våld i nära relationer

Stöd för dig som är utsatt för hot och våld i en nära relation

Om du är utsatt för hot och våld av den person du lever med eller av någon annan person som står dig nära, kan du få stöd, hjälp och skydd av socialtjänsten och andra samhällsaktörer.

Vi som jobbar med personer som blivit utsatta för våld vet att vem som helst kan drabbas. Vi erbjuder information och stöd och är måna om att du alltid ska bli bemött med respekt och empati.

All personal inom offentliga verksamheter har tystnadsplikt.

Stöd för dig som är utsatt för hot och våld i en nära relation