Kakor (cookies)

Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

Sexuellt våld och prostitution

I Uppsala kommun arbetar vi aktivt för att hjälpa människor som blir sexuellt exploaterade. I vårt arbete mot våld i nära relationer ingår ett stärkt arbete mot prostitution och människohandel för sexuella ändamål.

Olika former av sexuellt våld

Sverige är det första landet i världen att förbjuda köp av sexuella tjänster utan att kriminalisera personer som säljer sex.

Sexuellt våld är kränkningar och övergrepp. Det kan vara allt från att en person tjatar till sig sex, till sexuella trakasserier och till att bli utsatt för våldtäkt. 

Det kan även handla om att tvinga någon till att utföra sexuella handlingar eller grooming. Grooming innebär att en vuxen tar kontakt med ett barn på nätet i sexuellt syfte.

Sexuellt våld kan ske både i en nära relation av till exempel en bekant, eller av en okänd person.

Nationell samordning mot människohandel

Det förekommer att människor i Sverige blir utsatta och utnyttjade för människohandel. Utnyttjandet kan handla om sex, tiggeri, tvångsarbete och att få människor att begå kriminella handlingar.

För att hjälpa personer som blir utsatta för sexuell exploatering samarbetar Uppsala kommun med till exempel polisen, Migrationsverket och länsstyrelsen. Vi jobbar också tillsammans med olika verksamheter i civilsamhället.

Jämställdhetsmyndigheten ansvarar för en nationell samordning mot människohandel och ger bland annat stöd till utsatta personer. I Uppsala län finns två regionkoordinatorer som arbetar med stödet.

Regionkoordinatorerna är finansierade genom Jämställdhetsmyndigheten, länsstyrelserna, kommuner och Region Västmanland.

Uppsökande verksamhet för att nå utsatta EU-medborgare

Uppsala kommun ansvarar för flera verksamheter som möter vuxna, unga och barn som bor och är i kommunen tillfälligt.

Uppsala ungdomsjour har en "Socialarbetare på fältet" som arbetar med att söka upp socialt utsatta EU-medborgare i Uppsala. Socialarbetaren på fältet hjälper EU-medborgarna och deras familjer att antingen söka uppehållstillstånd i Sverige, eller att återvända till sitt hemland så att barnen kan gå i skolan.  

Nexus stödverksamhet

Nexus resurscentrum är en stödverksamhet för den som blir utsatt för hot eller våld av sin partner eller före detta partner, av släktingar eller en annan närstående.

Nexus stöttar också personer som har blivit utsatta för sexuella handlingar mot ersättning.

Nexus tillhör Uppsala kommuns socialtjänst. Det innebär att de har möjlighet att fatta beslut om individuellt anpassat stöd och insatser. Nexus är öppet för alla över 18 år oavsett kön och sexuell identitet.

Exempel på stöd och hjälp som Nexus ger är

 • praktiskt stöd vid kontakt med sjuk­vård, socialtjänst, polis eller vid rättegångar
 • samtal för att hjälpa den som blir utsatt för våld att själv bestämma om hen ska lämna relationen eller om det finns andra lösningar
 • hjälp med säkerhetstänk, hot- och riskbedömningar
 • information om våld och vilka konsekvenser det kan få för den som blir utsatt
 • krissamtal.

Ebbamottagningen

Ebbamottagningen hjälper människor som blivit utsatta för sexuell exploatering. Mottagningen drivs av Diakonistiftelsen Samariterhemmet och får ekonomiskt stöd från Uppsala kommun. Ebbamottagningen är öppen för alla personer oavsett ålder, kön och sexuell identitet.

Ebbamottagningen är en specialistmottagning som riktar sig till

 • personer som fått ersättning för sexuella tjänster och prostitution
 • personer som skadar sig med sex
 • personer som blivit utsatta för människohandel för sexuella ändamål
 • unga som har sex mot ersättning
 • personer som köper sex
 • personer som har tvångsmässigt sexuellt beteende
 • anhöriga (till exempel en partner, förälder, ett barn eller syskon) som är berörda av sexhandel.

Ebbamottagningen erbjuder rådgivning och stöd i olika former. Personer som söker sig till Ebbamottagningen kan få stöd genom motiverande samtal, kvalificerade terapeutiska samtal, medicinsk och juridisk rådgivning, fysioterapi och stresshantering. 

Föreningen "Hjälp till behövande"

Föreningen "Hjälp till behövande" arbetar uppsökande i gatumiljö för att hjälpa EU-medborgare som är utsatta för prostitution och människohandel. Föreningen lotsar sen personerna de möter vidare till rätt stöd, skydd och hjälp hos socialtjänsten och polisen. Föreningen "Hjälp till behövande" får ekonomiskt stöd från Uppsala kommun. 

Stöd för dig som är utsatt för hot och våld i en nära relation

Om du är utsatt för hot och våld av den person du lever med eller av någon annan person som står dig nära, kan du få stöd, hjälp och skydd av socialtjänsten och andra samhällsaktörer.

Vi som jobbar med personer som blivit utsatta för våld vet att vem som helst kan drabbas. Vi erbjuder information och stöd och är måna om att du alltid ska bli bemött med respekt och empati.

All personal inom offentliga verksamheter har tystnadsplikt.

Stöd för dig som är utsatt för hot och våld i en nära relation