Kakor (cookies)

Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

Program

Vattenprogram för Uppsala kommun

Vattenprogrammet anger inriktning och mål för kommunens vattenarbete som omfattar yt- och grundvatten. Till programmet hör en handlingsplan som definierar nämnders och bolags ansvar och prioriterad åtgärd utifrån programmets målområden.

Sammanfattning

Syftet med Uppsala kommuns vattenprogram är att utveckla vattenarbetet och kommunens arbete med att skapa hållbara framtidslösningar för vatten i kretslopp.

Vattenprogrammet syftar även till att långsiktigt stärka kommunens arbete med att bevara och förvalta naturliga ekosystem i sjöar och vattendrag samt säkra tillgången till rent grundvatten.
Vattenprogrammet:

  • beskriver målområden
  • stärker förvaltningen av kommunens sjöar, vattendrag och
    grundvattenresurser för att nå målen i EU:s vattendirektiv och bidra till
    genomförandet av FN:s Agenda 2030
  • är ett ramverk för samverkan i vattenfrågor inom hela kommunkoncernen

Vattenprogrammet har övergripande målområden med förväntade effekter för utvärdering. Åtgärder konkretiseras i handlingsplanen.

Handlingsplan

Till vattenprogrammet hör en handlingsplan.

Läs Handlingsplan för vattenprogram för Uppsala kommun