Kakor (cookies)

Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

Styrdokument, samarbeten och nätverk i klimatarbetet

Kommunens miljö- och klimatarbete styrs av politiskt beslutade styrdokument och samverkade strategier. Genom nära samarbete med lokala, regionala, nationella och internationella aktörer ökar kommunen också sina chanser att nå miljö- och klimatmålen.

Styrdokument och utgångspunkter

Kommunens miljö- och klimatarbete tas fram utifrån politiskt beslutade styrdokument och samverkade strategier. Här listar vi några av dem.

Policy för hållbar utveckling
Policyn beskriver hur Uppsala kommun ska arbeta för att utvecklas hållbart. Kommunen står bakom FN:s 17 globala utvecklingsmål och Agenda 2030 och vår framtid är beroende av den globala utvecklingen, vilken vi också kan påverka.

Miljö- och klimatprogram
Programmet är ett av våra viktigaste styrdokument i miljö- och klimatarbetet. Programmet består av långsiktiga mål och ett antal etappmål och fokuserar på två av vår tids största utmaningar: klimatpåverkan och giftfri miljö. Det berör också hur vi ska minska riskerna och lindra konsekvenserna av klimatförändringarna, så kallad klimatanpassning.

Program och planer som berör ekologisk hållbarhet
Förutom Miljö- och klimatprogrammet har Uppsala kommun flera program och planer som behandlar olika delar av ekologisk hållbarhet. 

Översiktsplan
Översiktsplanen är kommunens samlade strategi för hur mark, vatten och bebyggelse ska användas, utvecklas och bevaras. Den visar hur staden, landsbygden och tätorterna kan fortsätta växa, nu och ända fram till 2050.

Klimatkontrakt 2030 (samarbetsavtal med staten)
För att skynda på klimatomställningen har Uppsala kommun ingått ett samarbetsavtal med staten. Klimatkontrakt 2030 ska hjälpa Uppsalas samhälle att uppfylla våra klimatmål. Med en plattform för samarbete med andra kommuner och staten ökar våra förutsättningar. 

Samarbeten och nätverk

Uppsala klimatprotokoll

Kommunen var med och startade och ingår i samarbetet Uppsala klimatprotokoll sedan 2010. Uppsala klimatprotokoll är ett lokalt nätverk bestående av företag, offentliga verksamheter, universitet och föreningar som samverkar och inspirerar varandra för att öka takten i klimatomställningen. Klimatprotokollet är en viktig plattform för att uppnå de klimatmål som är satta för hela kommunen.
 

Lokala, regionala, nationella och internationella samarbeten

Uppsala kommun samarbetar med flera andra lokala, regionala, nationella och internationella aktörer. Här listar vi några av dem: