Kakor (cookies)

Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

EU-projektet Scale Up

Uppsala testar och genomför innovativa metoder för en snabb minskning av växthusgasutsläpp med EU-projektet Scale Up.

Hjälper Uppsala att växla upp för klimatet

Vi ska ha ett klimatneutralt Uppsala 2030, då våra växthusgasutläpp inte längre ska bidra till den globala uppvärmningen. Uppsala har redan påbörjat den resan. Nu växlar vi upp och ökar takten i utvecklingen för klimatet.

Uppsala kommun testar och genomför innovativa metoder för en snabb minskning av växthusgasutsläpp med EU-projektet Scale Up 2023–2025 tillsammans med

 • Uppsala Vatten och Avfall AB
 • Uppsalahem
 • Stiftelsen för samverkan mellan universiteten i Uppsala, näringsliv och samhälle (STUNS).

En koldioxidbudget som styr fram åtgärder

Exempel på satsningar som görs fram till våren 2025 är

 • en aktiverad koldioxidbudget för kommunens verksamhet, och för kommunen som geografiskt område som ska styra oss att ta fram tillräckliga åtgärder
 • cirkulära renoveringar i Gottsunda, där så mycket material som möjligt ska återbrukas
 • utveckling av metoder för återbruk av befintliga resurser och ökad materialåtervinning i byggprojekt i Ulleråker
 • utveckling av metoder för minskat grovavfall i studentlägenheter
 • utveckling av ett koncept för framtidens återvinningscentral med fokus på stadsmässighet, avfallsförebyggande och miljömässig, ekonomisk och social hållbarhet
 • materialmäklare som matchar material som kan återbrukas med aktörer som vill återbruka.

Vi som är med i projektet ska också dela med oss av lärdomar och visa vägen för andra europeiska städers klimatarbete.

Uppsala är en europeisk pilotstad

Uppsala är en av 52 städer som valts ut som pilotstäder i Europa. Arbetet görs inom ramen för det EU-finansierade projektet NetZeroCities som samlar över 150 städer och 33 organisationer från hela Europa. Det officiella namnet för Uppsalas delprojekt är Scale Up (Systematic Climate Action to Lower Emissions i Uppsala).

Målet med NetZeroCities är att skynda på klimatomställningen i europeiska städer, i linje med EU:s uppdrag för klimatneutrala och smarta städer. NetZeroCities stödjer de 52 pilotstäderna med bland annat pengar, expertrådgivning och spridning av goda exempel. Inom ramen för projektet ska:

 • minst 100 städer vara klimatneutrala år 2030
 • flera städer inspireras att följa efter och dra nytta av projektets lärdomar i sitt klimatarbete.

Det finns många områden där Uppsala som samhälle behöver minska sina klimatutsläpp. Vi ökar våra chanser att nå våra klimatmål genom nära samarbeten med aktörer som är

 • lokala
 • regionala
 • nationella
 • internationella. 

Mer om projektet på engelska

The EU-funded project Scale Up aims to accelerate Uppsala’s climate transition 

Systematic Climate Action to Lower Emissions in Uppsala (netzerocities.eu)

Finansierat genom NetZeroCities

Projektet har genom NetZeroCities fått finansiering av Europeiska unionens Horisont 2020-program för forskning och innovation, enligt bidragsavtal nr 101036519.

Logotyp EU och NetZeroCities.jpg