Kakor (cookies)

Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

Ramverk för hållbarhetslänkade obligationer

Uppsala kommun har ett ramverk för hållbarhetslänkade obligationer. Det ger kommunkoncernen tillgång till en större och växande del av kapitalmarknaden.

Uppsala kommun ska leda klimatomställningen. Genom att länka samman kommunens finansiering och ekonomi med våra klimatmål utvecklar Uppsala kommun sitt engagemang för hållbar utveckling och stärker arbetet med att minska utsläppen av växthusgaser och främja utbyggnaden av solel.

Uppsala kommuns hållbarhetslänkade ramverk

Det hållbarhetslänkade ramverket kopplar ihop hållbar utveckling med kommunens finansiering. Ramverket ger kommunen ytterligare ett alternativ att hitta lämplig finansiering för att möta kommande behov. Investerare som vill placera pengar som gör hållbarhetsnytta får en möjlighet att bidra till Uppsala kommuns omställning till ett hållbart samhälle.

I ramverket har Uppsala kommun angett målen:

  • att koldioxidutsläppen i Uppsala kommuns geografiska område ska minska med 72 procent från 2020 till 2030.
  • att 100 megawatt solenergi ska ha installerats i Uppsala kommuns geografiska område till 2030.

Läs Uppsala kommuns hållbarhetslänkade ramverk för finansiering i sin helhet (på engelska/In English). (PDF, 4 MB)

En oberoende part har granskat ramverket
– Second Party Opionion

S&P Global Ratings har gjort en oberoende översyn av Uppsala kommuns ramverk, en så kallad Second Party Opinion. Deras utlåtande bekräftar att ramverket följer International Capital Market Associations (ICMA) Sustainability-Linked Bond Principles, vilket innebär att ramverket följer marknadspraxis.

Läs S&P Global Ratings oberoende översyn, Second Party Opinion (på engelska/In English). (PDF, 302 KB)

Vi tar fram årliga framstegsrapporter
– Sustainability-Linked Bonds Progress Report

Uppsala kommun publicerar en rapport varje år som beskriver framsteg som gjorts i hållbarhetsarbetet och hur det går med uppfyllelse av målen i det hållbarhetslänkade ramverket.

Här presenteras rapporterna som kallas Sustainability-Linked Bonds Progress Report.

Läs Sustainability-Linked Bonds Progress Report 2023 (på engelska/In English). (PDF, 399 KB)

Principal Adverse Impact (PAI)-indikatorer

Här beskrivs hur Uppsala kommun redovisar relaterade hållbarhetsindikatorer, Principal Adverse Impact (PAI).

Växthusgasutsläpp

Uppsala kommun följer upp och redovisar utsläppen av växthusgaser (koldioxidekvivalenter, CO2e) i Uppsala kommuns geografiska område i Miljöbarometern.

Se växthusgasutsläpp totalt i Miljöbarometern.

  • Uppföljningen av växthusgasutsläpp som redovisas i Miljöbarometern motsvarar det mått för växthusgaser som används i kommunens ramverk för hållbarhetslänkade obligationer med ett tillägg för långväga resor. Statistik över växthusgasutsläpp, exklusive långväga resor, kommer att verifieras av en oberoende aktör på det sätt som beskrivs i ramverket.
  • Senaste färdigställda mätning avser år 2020 då utsläppen uppgick till 850 kiloton koldioxidekvivalenter (CO2e).
  • Värden för 2021 är preliminära och kommer att uppdateras i enlighet med ramverkets beskrivning av avläsning, beräkning och rapportering av data.

Social hänsyn och arbetsrättsliga villkor

Uppsala kommuns verksamhet utgår ifrån de internationella konventioner som omsatts i svensk lag, detta gäller såväl planarbete som det operativa dagliga arbetet.

Uppsala kommuns Policy för upphandling och inköp ställer krav vad gäller social hänsyn och arbetsrättsliga villkor enligt följande:

”Uppsala kommun ska ta ett stort ansvar i frågor om social hållbarhet och endast ingå avtal med seriösa aktörer. I upphandlingar ska alltid sociala krav ställas och en bedömning ska genomföras gällande vilka sociala, etiska och arbetsrättsliga faktorer som är relevanta utifrån upphandlingsobjektet. De leverantörer kommunen ingår avtal med ska fullgöra sina skyldigheter avseende skatter och socialförsäkringsavgifter.”

Läs hela Policy för upphandling och inköp.

Kontakt

Eva Hermansson Flodin, finanschef
E-post: eva.hermanssonflodin@uppsala.se

David Arnell, finansstrateg
E-post: david.arnell@uppsala.se