Kakor (cookies)

Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

 1. I korthet

  Uppsala kommun arbetar aktivt för att barn ska få en säkrare och hälsosammare trafikmiljö och vill uppmuntra barn att cykla, gå eller ta bussen. En viktig åtgärd som genomförts är sänkta hastigheter i kommunens tätorter. Vid skolor och idrottsanläggningar kan extra insatser behövas. Detta för att många barn befinner sig där.

  Så här arbetar kommunen med trafikmiljön runt skolor

  Vid skolor och idrottsanläggningar arbetar kommunen med trafiksäkerhetshöjande åtgärder inom en radie på 300 meter. Det gör man eftersom det är här flest barn befinner sig samtidigt.

  Trafiken runt skolan är ett växande problem

  Det är ett stort problem att barn blir skjutsade av sina föräldrar till skolan. Många föräldrar vill ha bättre parkeringsmöjligheter nära skolan. Det innebär mer biltrafik nära skolan som försämrar tryggheten för barnen. Det förekommer att föräldrar bryter mot trafik- och parkeringsregler för att de är stressade. Ett sådant beteende är också något barnen lär sig, istället för att lära sig hur de egentligen borde bete sig i trafiken.

  Varför skjutsar föräldrarna barnen till skolan?

  Barn mår bättre av att cykla och gå till skolan

  Forskning visar att barn som tar sig till skolan på egen hand mår bättre och blir dessutom mer självständiga. Ju mer barn rör på sig - desto bättre blir också motoriken, inlärningen och koncentrationen.

  Vi samarbetar med föreningen Svenska cykelstäder och andra kommuner. Detta i arbetet med aktiva resor för barn och vuxna. Bland annat i kampanjen låt barnen styra. Kampanjen riktar sig till dig som förälder för att inspirera till att fler barn ska få cykla, gå eller ta bussen till skolan.

  Svenska cykelstäder
  Låt barnen styra
  Barn som tar sig till skolan själva mår och presterar bättre

 2. Det här gör Uppsala kommun

  Stadsbyggnadsförvaltningen råder över kommunal mark och allmänna gator och platser.

  Exempel på hur trafiksäkerheten kan höjas vid skolor:

  • Införa parkerings- eller stannandeförbud.
  • Tidsbegränsa parkering av motorfordon.
  • Bättre belysning.
  • Förbättra sikten för barnen.
  • Fartdämpa gång- och cykelpassager.
  • Farthinder.

  Andra aktiviteter:

  • Hjälpa till med utbildningsmaterial inom trafiksäkerhet, Trafikkalendern.
  • Hjälpa till med reflexvästar vid vandrande och cyklande skolbussar.
  • Genomföra trygghetsvandringar med elever i trafikmiljön runt skolor.
 3. Det här kan skolan göra

  Skolan kan också göra skillnad för barnens möjlighet att ta sig till skolan utan bil.

  • Starta en trafikgrupp där lärare, föräldrar och elever deltar.
   Se Ålstensskolan i Brommas framgångsrika koncept.
  • Se till att det finns lämpliga hämta- och lämnaplatser i närheten.
  • Ge reflexvästar till elever som behöver korsa gator under skoltid.
  • Anordna bilfria dagar.

  Förslag på aktiviteter för ökad gång och cykling

  Gå och cykla till skolan är en tävling som arrangeras årligen av Trafikkalendern. Under två valfria veckor i september–oktober samlar deltagande skolor så många resepoäng som möjligt genom att gå, cykla eller resa kollektivt till och från skolan.

  Uppsala kommun samarbetar med Trafikalendern och delar ut egna priser till de vinnande lagen från Uppsala.

  Mer om tävlingen Gå och cykla på Uppsala kommuns webbplats
  Trafikkalenderns webbplats.
  Hitta utbildningsmaterial och läs mer om trafiksäkerhet

 4. Det här kan du som förälder göra

  • Träna med ditt barn i trafiken.
   Barns förmåga att vara själva i trafiken beror mer på mognad än ålder. Om ett barn aldrig eller sällan får vistas i trafikerade miljöer i vuxet sällskap, får barnet heller inte lära sig hur det ska bete sig på ett trafiksäkert sätt.
   Tips för att träna i trafiken med ditt barn. 

  • Släpp av tidigare och låt barnet gå sista biten. 
   Se ut en lämplig plats några kvarter från skolan, en plats där du bedömer att barnet kan gå själv sista biten till skolan. Gå gärna med första gångerna och träna tillsammans i trafiken.

  • Stäm träff med en kompis.
   Ni kan vara flera föräldrar som släpper av barnen vid samma plats så att de kan gå tillsammans sista biten. Ni kan också samåka och turas om att skjutsa flera barn, då behöver inte du skjutsa varje dag. På så vis minskar också trafiken runt skolan och tryggheten för barnen ökar.

  • Vandrande eller cyklande skolbuss.
   Starta en vandrande eller cyklande skolbuss tillsammans med andra på vägen till skolan. Då kan ni som föräldrar turas om att gå eller cykla med barnen till skolan eller träningen.
   Läs mer och hitta tips på hur du själv ordnar en vandrande eller cyklande skolbuss.

  • Ett första steg för en ny rutin – cykla eller gå en dag i veckan.
   Allt gör skillnad. Kanske har du en veckodag med mer tid på morgonen. Bestäm en dag där ni kan cykla eller gå tillsammans. En dag är mycket bättre än ingen dag alls, det kanske blir fler dagar så småningom.

  Det här behöver du som förälder tänka på:

  • Du är en förebild.
   Tänk på ditt eget beteende i trafiken, var uppmärksam och följ trafikreglerna. Kom ihåg att ditt barn tar efter ditt beteende.

  • Du och ditt barn behöver synas i trafiken.
   Använd synliga reflexer – även där det finns gatubelysning.

  • Skydda huvudet.
   Använd cykelhjälm – det är en billig livförsäkring för både dig och ditt barn.