Kakor (cookies)

Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

Barns trafikmognad beror på träning och situationen

Barns förmåga begränsas av syn- och hörselutveckling och för dem kan det vara en lek att transportera sig. Barnens utveckling påverkar när de blir trafikmogna men det beror också på trafikmiljön. Där trafikmiljön blivit säkrare är istället bristen på fysisk aktivitet det stora hälsohotet. Föräldrar bör uppmuntra barn att cykla och träna upp barnets motorik och färdighet genom att cykla tillsammans med barnet.

Barn behöver träna på att vara i trafiken

Så här kan ni träna tillsammans:

  • Välj en säker väg. Det är den väg där ni behöver korsa vägen minst antal gånger och där det är minst trafik.

  • Träna på skolvägen många gånger tillsammans genom att gå eller cykla den. De goda vanorna sätter sig.

  • Upprepa de regler ni har tränat på: Stanna vid kantstenen, se dig för åt båda hållen, titta så att bilarna stannar, innan du går över vid grönt ljus.

  • Ju mer ni har tränat och fortsätter att träna i trafiken, desto bättre blir ditt barn på att färdas säkert på egen hand.

  • Vad betyder de olika skyltarna? Vet ditt barn innebörden av dem?  

Kom ihåg att du är en förebild

  • Barn gör som vuxna i trafiken. Så var en bra förebild och följ trafikreglerna.

  • Kom ihåg lampor, hjälm och reflexer. Vuxna bör cykla bakom eller på yttersidan av barn på cykel.

  • Gå en promenad med ditt barn – helst en promenad, som ni går ofta, till exempel vägen till skolan, fritidsaktiviteten eller mormor.

  • Prata om det ni ser och möter i trafiken. Låt ditt barn förklara för dig hur man gör när man exempel ska gå över vägen, gå över en cykelbana, eller gå på eller av bussen.