Kakor (cookies)

Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

Pågående dialog

Min hållbarhetsidé

Dialogen avslutas

Sammanfattning

Uppsala kommun har högt ställda klimatmål. Till 2030 ska Uppsala vara klimatneutralt och 2050 ska kommunen vara klimatpositiv. En förutsättning för att vi ska lyckas nå målen är att vi gör så mycket vi kan – och gör det tillsammans.

Beskrivning

Gatu- och samhällsmiljönämnden har avsatt en miljon kronor för ”Min hållbarhetsidé”, där vem som helst kan lämna in sina idéer. Fokus ligger på att pröva något som är bra för klimatet på kommunens allmänna platser, till exempel gator och torg, parker, friluftsområden eller bad. Det kan också handla om något som underlättar klimatsmarta beteenden, exempelvis hållbara resvanor. 

Ta chansen och gör dina idéer till verklighet! 

Kriterier för urval

  • Idén ska handla om något som är bra för klimatet.
  • Idén ska handla om hur vi utformar eller använder allmän plats – till exempel gator, torg, parker, friluftsområden eller friluftsbad.
  • Idén ska komma många till del och får inte gynna någon enskild person eller grupp direkt.
  • Idén ska även bidra med något som inte redan gjorts eller görs i kommunen.
  • Idén ska göra riktig skillnad i klimatomställningen. 


Det är fritt fram att lämna in fler idéer. Insamlingen stänger den 1 september 2024.  Därefter väljer gatu- och samhällsmiljönämnden ut de idéer som ska prövas.  
 
Det är välkommet att vara delaktig i genomförandet eller utvärderingen av idén, men inget krav. Den som kommit med idén får inte någon ekonomisk ersättning, men för den som är med och genomför idén kan ersättning för vissa omkostnader ges.

Skicka in din hållbarhetsidé