Kakor (cookies)

Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

Vi arbetar för att förhindra välfärdsbrott

Stora summor försvinner varje år från kommunen på grund av så kallad välfärdsbrottslighet. Vi arbetar därför för att förhindra välfärdsbrottsligheten, så att Uppsala kommuns gemensamma pengar kommer till nytta för alla som bor och verkar här.

Välfärdsbrott är ett brett begrepp. Det handlar om när ett företag eller en privatperson får pengar från kommunen på fel grunder. Det innebär bland annat

 • bidragsbrott
 • olika typer av bedrägerier mot välfärdssystemet
 • felaktigt stöd och ersättningar till föreningar.

En stor del av välfärdsbrottsligheten har kopplingar till den organiserade brottsligheten.

Det rör stora summor. Mellan 15 och 20 miljarder betalas ut felaktigt i Sverige till privatpersoner och företag varje år. Det visar Regeringskansliets siffror från 2024.

Brotten drabbar personer med störst behov av insatser

Välfärdsbrottsligheten

 • drabbar personer som är i störst behov av samhällets insatser, till exempel barn, äldre, personer med funktionsnedsättningar eller personer som har en sjukdom som gör att de inte kan arbeta
 • innebär ett angrepp mot samhällets gemensamma skyddsnät
 • kan skada förtroendet för välfärden.

Vi samverkar med flera myndigheter

Genom att upptäcka och motverka välfärdsbrott säkerställer vi att skattepengarna som är till för vår gemensamma välfärd faktiskt går till den.

Uppsala kommun samverkar med flera myndigheter för att tillsammans motverka välfärdsbrottsligheten. Vi samverkar till exempel med

 • Polisen
 • Försäkringskassan
 • Arbetsförmedlingen
 • Skatteverket
 • Ekobrottsmyndigheten.

Uppsala kommun driver ett lokalt nätverk för samverkan som heter Kunskapscentrum. Där ingår myndigheterna som redan nämnts. Även Region Uppsala, Länsstyrelsen, Kronofogden, Åklagarmyndigheten och Migrationsverket ingår.

Vi arbetar också fram metoder för att motverka brottsligheten på bästa sätt tillsammans med andra kommuner. Där ingår vi både i projekt och nätverk.

Vi har en handlingsplan mot välfärdsbrott

Uppsala kommuns nya koncerngemensamma handlingsplanen visar att det finns effektiva sätt  att förebygga och hantera välfärdsbrottslighet.

Handlingsplanen är uppdelad i tre utvecklingsområden:

 • höja kunskapsnivån om välfärdsbrottslighet
 • skapa en lägesbild och samverka
 • upptäcka och förebygga välfärdsbrottslighet.

Till varje utvecklingsområde hör konkreta åtgärder som ska utveckla och stärka kommunens arbete mot välfärdsbrott. Handlingsplanen gäller 2024–2026 och riktar sig till alla nämnder och bolagsstyrelser på Uppsala kommun.

Du hittar vår handlingsplan mot välfärdsbrott här

Tre exempel på hur vi arbetar mot välfärdsbrott

På Uppsala kommun arbetar vi gemensamt och strategiskt mot välfärdsbrott. Vi har specialinriktade medarbetare som jobbar med kontrollarbete.

Här är tre exempel på satsningar mot välfärdsbrott och liknande felaktigheter:

 • Arbetsmarknadsförvaltningen har sedan flera år utredare av felaktiga utbetalningar, så kallade FUT-utredare. Förvaltningen deltog även i ett pilotprojekt tillsammans med Skatteverket där parterna samverkade kring den sökandes folkbokföring och på så sätt förhindrade felaktiga utbetalningar.
 • Vård- och omsorgsförvaltningen har en speciell enhet med ansvar för att utreda och återkräva felaktiga utbetalningar. Bara under 2023 krävde enheten tillbaka miljontals kronor, som annars hade främjat kriminalitet eller osund konkurrens. Även här sker mycket av arbetet genom samverkan mellan olika myndigheter.
 • Överförmyndarförvaltningen arbetar sedan några år med att utöka tillsynen av situationer där välfärdsbrott kan förekomma och stärka rutinerna inom området. Överförmyndarförvaltningen är inom vissa områden den enda myndighet som har full möjlighet till insyn. Kontrollsystemen ska säkerställa att gode män och förvaltare inte är jäviga eller olämpliga att ha uppdraget som ställföreträdare.

Tipsa om bidragsfusk eller felaktiga förmåner

Genom att arbeta tillsammans mot välfärdsbrottsligheten i Uppsala kommun

 • värnar vi om vårt välfärdssystem
 • tar vi ansvar för att våra gemensamma pengar används på rätt sätt.

Vill du lämna tips till Uppsala kommun felaktiga utbetalningar? 

Här kan du lämna en synpunkt

Här kan du rapportera in ett visselblåsarärende