Kakor (cookies)

Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

Förtryck, extremism, kränkningar och trakasserier

Satsningar mot hedersrelaterat våld och förtryck

Att förbättra arbetet kring hedersrelaterat våld och förtryck är ett prioriterat utvecklingsområde för Uppsala kommun. Som ett led i detta har kommunen ett idéburet offentligt partnerskap (IPO) med den ideella organisationen Tjejers rätt i samhället (TRIS).

Satsningen omfattar bland annat träffpunkter och läxhjälp, idrottsverksamhet, öppen stödverksamhet, utökad jourverksamhet och utbildning av arbetsgrupper i kommunen. Målet är att alla Uppsalabor ska kunna leva fria och självständiga liv.
Ett exempel på samarbetet är ett utbildningspaket, framtaget för att hjälpa pedagoger i grund- och gymnasieskolan och anställda vid socialförvaltningen att bättre bemöta barn och unga som lever i en hederskontext.

Läs mer om utbildningspaketet som lanserades 21 januari 2020.

Läs mer om TRIS.

Våldsbejakande extremism

Kommunen har en handlingsplan för att främja mänskliga rättigheter och motverka diskriminering och rasism. 

Läs mer om arbetet med våldsbejakande extremism.

Våld i nära relation

Om du är utsatt för hot och våld av den person du lever med eller av någon annan person som står dig nära, kan du få stöd och hjälp av socialtjänsten och andra samhällsaktörer.

Läs mer om stöd för dig som är utsatt för hot och våld i en nära relation

Nolltolerans mot kränkningar och sexuella trakasserier

I Uppsala kommun hjälps vi åt för att uppnå en plats som är fri från kränkningar, trakasserier och diskriminering. Alla som besöker Uppsala kommuns verksamheter, och alla som bor och jobbar här ska bemötas med respekt. Nolltolerans ska genomsyra alla verksamheter. Därför ser vi allvarligt på och följer upp anmälningar om kränkningar, trakasserier eller diskriminering.

En stor del av det förebyggande arbetet består i hur vi möter varandra i vardagen. Tillsammans kan vi skapa ett tryggt klimat där varje möte andas respekt och omtanke, där lika rättigheter och möjligheter gäller för alla.

Kommun och fackförbund

Uppsala kommun som arbetsgivare arbetar nära fackförbunden. Det är mycket angeläget att kommunen lever upp till de krav som ställs på en arbetsgivare. Rättssäkerhet och likabehandling är en viktig grund i vår demokrati. Den får aldrig raseras.