Kakor (cookies)

Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

Satsningar för att motverka kriminalitet och gängvåld

Kommunfullmäktige har beslutat om en extra satsning för att motverka kriminalitet och gängvåld. Anledningen är den senaste tidens våldsupptrappning som drabbat såväl Uppsala som många delar av landet.

Kommunstyrelsen prioriterar fyra verksamhetsområden:

1. Team för ungdomar placerade utanför det egna hemmet

Placerade elever har ett stort behov av stöd och hjälp för att klara av sin skolgång när de behöver byta skola vid en placering utanför det egna hemmet. Även de skolor som tar emot eleverna behöver stöd för att kunna möta behoven hos dessa ungdomar. Satsningen innebär team med specialpedagoger, lärare och psykolog som arbetar nära eleverna och förbättrar möjligheterna för dem att lyckas i sin skolgång. 

2. Stöd för ungdomar 13–17 år som vill lämna kriminalitet

Personer som lever i en kriminell miljö behöver få möjlighet att lämna det destruktiva sammanhanget. Kommunens avhopparverksamhet erbjuder insatser för att hjälpa individer att byta livsstil. I dag vänder sig avhopparverksamheten till individer över 18 år. Satsningen innebär en utökning av verksamheten så att även personer som är 13–17 år kan få stöd.  

3. Utöka arbetet på familjecentraler

Vårdnadshavare behöver få erbjudande om tidigt stöd för att hantera de utmaningar som kan komma med föräldraskapet. Familjecentralerna fungerar som en mötesplats för familjer med barn i åldern 0–6 år. Där finns öppen förskola, socialtjänstens familjeenhet, barnmorskemottagning och barnhälsovård. Satsningen innebär en utökning av familjebehandlares närvaro på familjecentralerna.

4. Aktiviteter för meningsfull fritid

Barn och unga behöver ha en meningsfull fritid för att må bra. En meningsfull fritid är också en viktig förutsättning för att lyckas bra i skolan. Tillgången till fritidsaktiviteter är inte jämlik, och det kan vara svårt att nå och motivera barn och ungdomar att aktivera sig. Satsningen innebär en utökning av så kallade lotsar för att aktivera barn och unga som är placerade utanför det egna hemmet eller bor i socioekonomiskt utsatta områden.

Utökat områdesarbete

Kommunen utökar områdesarbetet i prioriterade stadsdelar, till exempel genom att erbjuda riktade arbetsmarknadsinsatser och SFI (svenska för invandrare).

Finansiering av insatserna

Finansieringen sker genom omprioriteringar inom befintlig budget, fördelning av statsbidrag och ett tillskott på 8 miljoner kronor per år under 2024 och 2025.