Kakor (cookies)

Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

 1. I korthet

  Uppsala kommun har försäkringar som omfattar:

  • barn i skola och omsorg
  • tredje man
  • verksamheter
  • anställda
  • förtroendevalda. 

  Uppsala kommun har bland annat följande försäkringar:

  • ansvarsförsäkring (egendom, personskada)
  • tjänstereseförsäkring samt reseförsäkring för elever
  • olycksfallsförsäkring
  • försäkring som gäller patientskada.

  Försäkringarna är inte ett skydd mot olyckor

  En försäkring är till för att lindra konsekvenserna av en olycka – och är inte ett skydd mot olyckor. Kommunen arbetar därför tillsammans med försäkringsbolag för att förebygga olyckor, eftersom olyckor alltid kostar den drabbade både pengar och lidande.

   

 2. Ansvarsförsäkringen omfattar all verksamhet

  Ansvarsförsäkringen omfattar all verksamhet inom Uppsala kommun. Den gäller för omständigheter där kommunen krävs på skadestånd för att ha

  • skadat någon
  • skadat någon annans egendom.

  Den som orsakat skada genom fel eller försummelse kan bli skyldig att ersätta den som drabbats enligt skadeståndslagen. Uppsala kommuns ansvarsförsäkring hos Svenska kommun försäkrings AB (SKFAB) utreder om kommunen kan bli ansvarig för skada och skyldig att ersätta den som drabbats.

  Anmäl först skadan till ditt försäkringsbolag

  Har du skadats eller har din egendom skadats? Vill du kräva kommunen på skadestånd för skadan? Då ska du

  1. först anmäla skadan till ditt försäkringsbolag
  2. sedan skicka kravet till kommunen.

  För vissa skador kan du begära ersättning för din självrisk.

  Exempel där kommunen kan ha ett skadeståndsansvar:

  • potthål
  • personal i våra verksamheter som orsakat skada.

  Ansvarsförsäkringen kan användas i många andra fall, till exempel om ett barn som kommunen placerat i familjehem orsakat skada i familjehemmet genom uppsåt eller vårdslöshet.

  Skada som uppkommer på offentlig plats som gator och torg

  Har du råkat ut för en skada på offentlig plats i Uppsala kommun? Här hittar du information om hur du anmäler det mot kommunen. 

  Så anmäler du en ansvarsskada

  1. Ladda ner skadeanmälansblanketten som du hittar här: Information om skador och anmälningsformulär ansvarsskador (PDF, 238 KB) 
  2. Blanketten fylls i av den som drabbats av skada (kommunen kan hjälpa till att fylla i och hjälpa till med att skriva in en kontaktperson hos kommunen). En kontaktperson inom en kommunal förvaltning behövs för att kunna utreda ärendet.
  3. E-posta eller posta din anmälan till Uppsala kommun  

  E-posta till skador@uppsala.se eller skicka till adressen

  Uppsala kommun
  Kommunledningskontoret
  Skador och försäkringar
  Stadshusgatan 2
  753 21 Uppsala 

 3. Reseförsäkringar för elever och tjänsteresor inom Uppsala kommun

  Reseförsäkring för elever

  Det finns en reseförsäkring som gäller elever på kommunens grund- och gymnasieskolor, även friskolor:

  • vid resor och praktik i skolans regi
  • för resor och praktik som skolan har godkänt. 

  Reseförsäkring för personer som reser på uppdrag av kommunen

  Alla personer som på uppdrag av Uppsala kommun reser i tjänsten är försäkrade. I försäkringsskyddet ingår bland annat

  • ersättning vid sjukdom och olycksfall
  • reseavbrott
  • bagageskydd. 

  Försäkringen gäller överallt

  Försäkringen gäller i hela världen. Undantag är de länder eller områden där svenska utrikesdepartementet avråder att resa till. Se UD avråder, Regeringskansliet

  Anmäl en skada

  Anmäl en skada på Europeiska ERV.

  Villkor för Uppsala kommuns tjänstereseförsäkringar. (PDF, 9 MB)

 4. Olycksfallsförsäkring för elever

  Kommunen har en kollektiv olycksfallsförsäkring för elever som är folkbokförda i Uppsala kommun och går i kommunal förskola, grundskola och gymnasieskola, även friskola.

  Med olycksfall menas en plötslig yttre oförutsedd händelse som leder till kroppsskada. Försäkringen täcker vissa kostnader och ger ett visst skydd om skadan leder till bestående men.

  Du kan till exempel få ersättning för

  • sjukhusvård
  • tandskadekostnader
  • rehabilitering
  • resekostnader.

  Mer information om olycksfallsförsäkringen finns hos Svenska kommun försäkrings AB: Olycksfallsförsäkring, skfab.se.

  I försäkringsinformationen kan du läsa vilka grupper och verksamheter som försäkringen omfattar.

  Kollektiv olycksfallsförsäkring Uppsala kommun (PDF, 155 KB)

  Anmäl en skada

  Här anmäler du skada och hittar mer information om olycksfallsförsäkringen 

  Uppsala kommuns olycksfallsförsäkring gäller dygnet runt

  Kommunens olycksfallsförsäkring gäller dygnet runt, även under fritid och lov. Den gäller för

  • elever
  • barn
  • ungdomar
  • andra grupper inom kommunens verksamhetsområde.

  En olycksfallsskada är en kroppsskada som genom en plötslig yttre händelse, så kallat våld mot kroppen utifrån.

  En privat försäkring kan även täcka sjukdom

  En privat olycksfallsförsäkring kan omfatta mer än kommunens försäkring. Kommunens försäkring gäller till exempel inte vid sjukdom. Innan du gör om eller avslutar dina privata försäkringar bör du därför ta reda på vad som ingår i din egen och kommunens försäkring.

 5. Patientförsäkring

  Patientförsäkringen gäller viss vårdverksamhet

  Uppsala kommun har en patientförsäkring hos Svenska Kommun Försäkrings AB. Exempel på skador som kan omfattas av försäkringen är:

  • felbehandling
  • diagnosskada
  • olycksfall i samband med behandling
  • felaktig ordination av läkemedel. 

  Det gäller viss vårdverksamhet, till exempel

  • äldrevård
  • vård för personer med funktionsnedsättning
  • vård i skola.

  Uppsala kommun måste som vårdgivare ha en patientförsäkring som ersätter personskada som orsakas i samband med vård. 

  Har du drabbats av en patientskada?

  Då kan du vända dig direkt till försäkringsbolaget för att anmäla skadan.

  Därefter skickar du anmälan till SKFAB.   

  Du kan även vända dig till direkt oss på kommunen om du behöver hjälp med att skicka din skadeanmälan till SKFAB.

  För att få hjälp, e-posta till skador@uppsala.se