Kakor (cookies)

Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

 1. Om skadeanmälan

  Under vissa förutsättningar kan du ha rätt till skadestånd om du har drabbats av en

  • personskada – om du till exempel har halkat där kommunen ansvarar för vinterväghållningen.
  • egendomsskada – om till exempel din bil gått sönder när du körde i ett potthål på en kommunal gata.
  • förmögenhetsskada – om du har lidit annan ekonomisk förlust till följd av något som kommunen har gjort.

  Det är upp till dig som skadelidande att bevisa att Uppsala kommun har orsakat skadan genom uppsåt eller vårdslöshet. Enbart det faktum att en skada har inträffat innebär inte att kommunen kan hållas skadeståndsskyldig och att ersättning kommer att utbetalas. Endast ett fåtal ärenden leder till att skadestånd utbetalas till den skadelidande.

 2. Steg 1: Anmäl felet

  Till kommunen kan du bara anmäla fel och skador som har inträffat på allmän plats, kommunens mark eller där kommunen utför eller har utfört arbeten.

  Det är viktigt att vi får kännedom om felet som har orsakat skadan. Därför måste du göra en felanmälan i kommunens felanmälningssystem. Efter att du har gjort felanmälan kan du göra en skadeanmälan.

  Gör din felanmälan här

 3. Steg 2: Anmäl skadan

  Vänd dig i första hand till ditt försäkringsbolag och anmäl skadan där. Ditt skadeståndskrav mot kommunen ska endast gälla den del som inte täcks av någon försäkring. 

  Du gör din anmälan genom att fylla i och skicka in blanketten för skadeanmälan.
  Hämta blanketten för skadeanmälan (PDF, 231 KB)

  Eftersom du som skadelidande har bevisbördan är det viktigt att du lämnar korrekta och detaljerade uppgifter.

  Tänk på att skriva läsligt om du skriver för hand. Vid behov kan du skicka med bilagor, som till exempel en skiss av platsen och händelseförloppet. Glöm inte att skriva under blanketten. 

  OBS! Det är viktigt att du inte bifogar bilder på personskada, läkarintyg eller liknande handlingar.

  Skicka in blanketten

  Skicka blanketten via e-post till: stadsbyggnadsforvaltningen@uppsala.se

  eller skicka blanketten per post till:

  Stadsbyggnadsförvaltningen
  Uppsala kommun
  753 75 Uppsala

 4. Steg 3: Hanteringen av din anmälan

  När anmälan tas emot registreras den, får ett ärendenummer och en utredning påbörjas. Syftet med utredningen är att klargöra om kommunen kan anses vållande till skadan eller inte. Det är utredaren som har all kontakt med dig i ärendet.

  Under processen behandlar vi och skyddar din information enligt reglerna i Dataskyddsförordningen (GDPR).

  Handläggningstiden varierar från fall till fall beroende på ärendets komplexitet.