Försäkring och skadeanmälan

Barn, elever och vissa andra grupper som deltar i kommunala verksamheter är olycksfallsförsäkrade genom kommunen.

I försäkringsbrevet nedan kan du läsa om vilka grupper och verksamheter som försäkringen omfattar, från förskola till vuxenutbildning. Försäkringen gäller oavsett om utbildningen är kommunal eller fristående, och den gäller dygnet runt.

Läs försäkringsbrevet som gäller för Uppsala kommun. (PDF, 225 KB)

Blankett för att göra en skadeanmälan. (PDF, 300 KB)

Vid frågor om skador, kontakta Crawford & Co, telefon 010-410 71 06 eller olycksfall@crawco.se.

Försäkringsvillkor

I försäkringsvillkoren finns bland annat information om när och under vilka omständigheter försäkringen gäller. Det finns också information om hur man går till väga om man vill överklaga ett tidigare beslut.

Särskilt försäkringsvillkor olycksfallsförsäkring (PDF, 162 KB)

Äldre skador

Skador som inträffat före 1 augusti 2016 ska anmälas till de försäkringsbolag som kommunen då hade avtal med:

  • 1 augusti 2012–31 juli 2016, Försäkringsbolag Gjensidige, försäkringsnummer 4468760.1, telefon 0771-326 326.
  • 1 augusti 2008–31 juli 2012,Försäkringsbolag Folksam, försäkringsnummer K47635, telefon 0771-960 960.