Försäkring och skadeanmälan

Barn, elever och vissa andra grupper som deltar i kommunala verksamheter är olycksfallsförsäkrade genom kommunen.

I försäkringsbrevet nedan kan du läsa om vilka grupper och verksamheter som försäkringen omfattar, från förskola till vuxenutbildning. Försäkringen gäller oavsett om utbildningen är kommunal eller fristående, och den gäller dygnet runt.

Läs försäkringsbrevet som gäller för Uppsala kommun. (PDF, 148 KB)

Vid frågor om skador, kontakta Crawford & Co, telefon 010-410 71 06 eller olycksfall@crawco.se.

Försäkringsvillkor

I försäkringsvillkoren finns bland annat information om när och under vilka omständigheter försäkringen gäller. Det finns också information om hur man gör om man vill överklaga ett tidigare beslut.

Särskilt försäkringsvillkor olycksfallsförsäkring (PDF, 162 KB)

Skadeanmälan

Skadeanmälan gör du hos Svenska Kommun Försäkrings AB (SKFAB). Enklast gör du din anmälan digitalt via försäkringsbolagets e-tjänst. För att logga in behöver du Bank-ID eller Mobilt Bank-ID. Om du inte kan eller vill använda e-tjänsten kan du ladda hem en blankett som du fyller i för hand och skickar in som e-post eller brev.

Äldre skador

Skador som inträffat före 1 augusti 2016 ska anmälas till de försäkringsbolag som kommunen då hade avtal med:

  • 1 augusti 2012–31 juli 2016, Försäkringsbolag Gjensidige, försäkringsnummer 4468760.1, telefon 0771-326 326.
  • 1 augusti 2008–31 juli 2012,Försäkringsbolag Folksam, försäkringsnummer K47635, telefon 0771-960 960.