Kakor (cookies)

Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

Så arbetar vi med: Uppsala kommuns fokusmål

Här kan du läsa om de fyra fokusmål som styr kommunens arbete. Fokusmålen ska kraftsamla hela kommunkoncernen för att göra de förflyttningar fokusmålen pekar ut och säkerställa det politiska genomslaget.

 • Fokusmål 1. Uppsala ska säkra en stark ekonomi och värna välfärden

  Uppsala går in i en svår tid och många invånare och verksamheter får det tuffare ekonomiskt på grund av omvärldsläget. Uppsala kommunkoncern har en välskött ekonomi och ska fortsätta att utveckla en effektiv förvaltning för att klara kommunens välfärdsuppdrag.

 • Fokusmål 2. Uppsala ska ha ett välmående näringsliv och skapa fler jobb

  Ekonomisk hållbarhet skapas genom ett starkt näringsliv och en växande arbetsmarknad i hela kommunen. En stärkt lokal ekonomi och en expansiv jobbtillväxt inom stad och landsbygder är avgörande för att genom stabila skatteintäkter säkra invånarnas välfärd och sociala trygghet.

 • Fokusmål 3. Uppsala ska leda klimatomställningen

  Det är nu klimatmålen ska nås. Uppsala ska vara världsledande i miljö- och klimatomställningen samt förbättra beredskapen för ett förändrat klimat. Kommunen tar ansvar och motverkar klimatförändringarna genom omställning till klimatneutralt Uppsala 2030 och klimatpositivt Uppsala 2050.

 • Fokusmål 4. Uppsala ska bli tryggare med jämlika livsvillkor

  I Uppsala kommun är trygghet en rättighet för alla och ingen ska begränsas av otrygghet eller oro att utsättas för brott. Uppsala ska upplevas som en trygg kommun att verka och leva i. Uppsala ska inte ha någon utsatt stadsdel.

 • Så fungerar fokusmålen

  Uppsala kommun arbetar med mål- och resultatstyrning. Det betyder att förtroendevalda styr utifrån de mål de sätter upp och de resultat som kommunens verksamheter ska uppnå. När vi sedan följer upp och jämför resultatet med andra kommuner kan vi se vad som går bra och vad vi kan förbättra.