Kakor (cookies)

Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

Så fungerar fokusmålen

Uppsala kommun arbetar med mål- och resultatstyrning. Det betyder att förtroendevalda styr utifrån de mål de sätter upp och de resultat som kommunens verksamheter ska uppnå. När vi sedan följer upp och jämför resultatet med exempelvis andra kommuner kan vi se vad som går bra och vad vi kan förbättra.

Läs om hur kommunen styrs (PDF, 270 KB)

Mål och uppdrag

Målen kallas för fokusmål. Kopplat till varje fokusmål finns ett antal uppdrag som kommunens nämnder och bolagsstyrelser ska arbeta med. Tillsammans hjälper uppdragen oss att nå målet.

I nämndernas och bolagsstyrelsernas affärs- och verksamhetsplaner kan du se hur de ska jobba med uppdragen. Tre gånger om året rapporterar de hur det går. Rapporterna granskas av tjänstepersoner på kommunledningskontoret som gör en bedömning av läget. Det är den bedömningen som ligger till grund för trenden vi visar här på uppsala.se.

Hur vi mäter och följer upp fokusmålen

Till varje fokusmål kopplar vi indikatorer som vi mäter och följer upp. Indikatorer är ett slags nyckeltal som visar vad vi vill förändra. Till exempel vill kommunen att andelen cykelresor ökar. Idag är 35 procent av alla resor som börjar och slutar i Uppsala kommun en cykelresa. Det här är en indikator som är lätt att mäta vid årets slut, då ska procentandelen gärna vara mer än 35 procent. Ju fler indikatorer som pekar åt rätt håll, desto mer säkra kan vi vara på att vi är på rätt väg.

Mer om siffror

Om du vill dyka ner i siffror och statistik finns alla källor till indikatorer och övriga nyckeltal i bilaga 12 i mål- och budgetdokumentet.
Mål och budget 2024 med plan för 2025-2026

Många av de nyckeltal vi använder tar vi från kommun- och landstingsdatabasen Kolada. Den innehåller jämförbara nyckeltal om alla Sveriges kommuner, landsting och regioner.
Se ett urval av de nyckeltal som finns i Kolada