Kakor (cookies)

Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

Meänkieli (tornedalsfinska)

Alkusivu

Tervetuloa Upsaahlaan! Täälä oon yli 200 000 asukasta ja kunta vastaa muitten muassa lastenhuolosta, koulusta ja vanhojen huoltamisesta. Kunta kattoo perhään, ette vesi ja aaloppi toimiva, se hoitaa katutiet, ottaa vaarin roskista ja pittää puhthauen, suojaa miljöötä ja hoitaa palokunnan. Meilä oon kans pipluteekit, ja kunta laittaa sulle vappaa-aijan erilaisia puuhia. Sen lisäksi met vaikutamma elinkeinon, enersiikysymysten ja asuntojen kehittämisheen. Ja paljon muuta. Meile oon tärkeätä, ette sie joka asut Upsaalan kunnassa olet tytyväinen siihen palvelhuun, mitä kunta tarjoaa.

Täälä sie saatat lukea lissää siittä kunka net asiat, joista kunta oon vasthuussa, toimiva. Länkit johtava lisätiethoon ruottinkielelä. Sie saatat saa’a apua sinun omala kielelästi ko sie halvat puhua kunnan kans. Ota yhtheyttä siihen toiminthaan, jonka kans halvat praatia niin net ottava yhtheyen tulkhiin, jos oon tarvetta.

Terhevys ja huolto

Kunta häätyy kattoa perhään, ette kaikki kansalaiset saava tarpheita vastaavan tuen ottaa vastu omasta elämäntilantheesta. Tuentarve saattaa johtua piiain iästä, toimintakyvyn heikoutumisesta, väärinkäytöstä elikkä likheisten väkivallasta. Tuki saattaa piiain olla kotipalvelu, kohtaamispistheitä, keskusteluterapiitä elikkä holhooja.

Lue lissää terhveyestä ja huolosta

Koulutus

Yhen ja viien vuen välilä olevat lapset saattava saa’a esikoulupaikan. Ko net oon täyttänheet kolme vuotta niilä oon esikoulupaikan oikeus. Kuuen ja viientoista vuen välilä olevat lapset häätyvä käyä peruskoulua (luokat 1-9), sen määrää ruottalainen laki. Nuoret, jokka oon käyhneet peruskoulun, saattava valita jymnaasiakoulun. Sen jälkhiin oon monenlaista koulutusmaholisuuen valintaa: korkeakoulu, ynivärsiteetti, kansanopisto ja raahvaankoulutus oon joitaki. Oon olemassa niin yksityisiä ko kunnan kouluja kaikenikäsille ja Upsaalassa saapi valita minkä halvaa käyttää.

Lue lissää koulutuksesta

Työ

Työvälitys kattoo perhään, ette se joka hakkee töitä saapi yhtheyen niihin, jokka hakeva työvoimaa. Työvälitystä johtaa valtio ja sen palvelu oon ilmanen. Kunta hakkee useasti ilmotusten kautta uusia avustajia ja se oon yhtheistyössä työvälityksen kans.

Lue lissää työvälityksestä

Asunto

Upsaalassa oon jono kunnan asuntoavussa. Kunnan asunot oon hyyryasuntoja, joita Upsalahem hoitaa. Oon olemassa yksityisiä hyyryasunotjen välittäjiä.

Lissää tietoa Uppsalahemistä
Lissää tietoja sulle joka olet ylioppilas

Jos sulla oon maholisuus laittaa ostoasunto elikkä talo niin sinun maholisuuesti lissäintyvvä ko haet asuntoa. Oon usseita yksityisiä määklaria, jokka saattava tässä asiassa olla sulle avuksi.

Pipluteekki ja kulttuuri

Pipluteekissä sie saatat vaikka lainata kirjoja, lukea aikakausavisia monela kielelä ja hakea tietoa. Kunta kattoo kans perhään, ette sie saatat tehä erilaisia hommia vappaa-aikana: käyä myseymmissä, konsärtissä ja iitrotata.

Lue lissää kulttuurista ja iitrotista

Jos tarttet äkilistä apua

Kunta vastaa pelastuspalvelusta, jonka etusiala oon palokunta. Jos tarttet äkilistä yhtheyttä niihin, polishiin elikkä ampylanshiin: soita 112. Se oon kaiken hällyytyksen hoitava keskus.

Lissää tietoa äkilisestä tuesta. Täältä löytää tietoa siittä kenen puohleen saatat kääntyä ko tarttet apua jos oon kysymys pienemästä äkilisestä tapahtumasta: jos olet uhattu, tarttet tukea elikkä jos olet vaikka likheisen väkivallan kohtheena.