Kakor (cookies)

Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

Det är viktigt för dig att känna till hur du snabbt kan kontakta myndigheterna eller få information om något händer.

När du behöver hjälp

Akut nödsituation – ring 112

Ring 112 om du eller någon annan behöver akut hjälp av polis, räddningstjänst eller ambulans.

Polisen – ring 114 14 

I alla situationer som inte är akuta, når du polisen via telefonnummer 114 14. Polisens webbplats är www.polisen.se .

Sjukvårdsrådgivning – ring 1177

Om du vill ha sjukvårdsrådgivning kan du ringa 1177, men du kan också gå in på www.1177.se för att få information om sjukdomar, symptom och hälsa.

Trygghetsjouren – för dig som har trygghetslarm

Trygghetsjouren bevakar alla trygghetslarm och skickar personal från hemvården om du larmar genom att trycka på larmklockan i ditt hem. 

Så fungerar trygghetslarm.

När du mår psykiskt dåligt, har självmordstankar eller är anhörig till någon som mår dåligt

Om du upplever en akut risk att du eller någon i din omgivning skulle ta sitt liv. Ring SOS Alarm, på 112. 

Du kan också åka direkt till Akademiska sjukhusets psykiatriska akutmottagning:

 • Barn- och ungdomspsykiatrin, ingång 10 (om du är under 18 år)
 • Vuxenpsykiatrin, ingång 12 (om du är över 18 år)

Läs mer om vart du kan vända dig om du eller en anhörig mår psykiskt dåligt.

Få information om krishändelser

I samband med större olyckor eller samhällshändelser finns många olika sätt att få information om vad som händer.

Läs om hur du håller dig informerad under en krissituation.

Lilla krisinfo berätta för alla i Sverige, även barn och unga, när det händer någonting allvarligt som påverkar många människor i Sverige.

Besök Lilla krisinfo.

Stöd vid oro i samband med krishändelser

Läs mer om stöd vid oro i samband med krishändelser.

Så pratar du med barn om svåra händelser.

Efter olyckan

När du har varit med om en olycka kan det vara svårt att veta vad du ska göra. På Uppsala brandförsvars webbplats hittar du information om praktiska saker och stöd du kan få.

Läs om vad du ska göra efter olyckan på Uppsala brandförsvars webbplats.

Nyheter om trygghet, kris och säkerhet

 • Nytt centrum mot hedersrelaterat våld och förtryck

  Ett länscentrum mot hedersrelaterat våld och förtryck startar i Uppsala i början av 2025. Under projekttiden står länsstyrelsen för finansieringen och Uppsala kommun är huvudman.

 • Nu inrättas ett stödcentrum vid krishändelser

  Kommunen har en viktig roll i samband allvarliga händelse eller kriser. Som ett komplement till kommunens krisstöd etablerar nu Uppsala kommun ett stödcentrum vid krishändelser.

 • Ny åtgärdsplan ska vässa brottsförebyggande arbete

  Kommunstyrelsen har beslutat om en ny åtgärdsplan som kompletterar det befintliga brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet. Åtgärdsplanen bygger på en utökad lägesbild över brottsligheten inom kommunens geografiska område.

Se fler nyheter

Så arbetar vi med trygghet, kris och säkerhet

 • Så arbetar vi med:

  Psykisk hälsa

  Uppsala kommun finns för dig genom livet. Att arbeta för psykisk hälsa och att möta och stötta den som behöver är en del av vårt grunduppdrag. Genom breda samarbeten och särskilda satsningar kraftsamlar vi för psykisk hälsa.

 • Så arbetar vi med:

  Stöd till personer som utsätts för våld i nära relationer

  Uppsala kommun har fattat beslut om en nollvision mot våld i nära relationer. Vi arbetar med flera olika satsningar och insatser för att tidigt fånga upp och förhindra att människor blir utsatta för våld i nära relationer. Vi hjälper och skyddar också dem som blivit drabbade. Våld i nära relationer är ett samlingsbegrepp som omfattar fysiskt, psykiskt och sexuellt våld samt olika former av hot, utnyttjande och förtryck.

 • Så arbetar vi med:

  Trygghet och säkerhet

  I Uppsala ska trygghet vara en rättighet för alla - inte ett privilegium för några få. För att Uppsala ska vara en attraktiv kommun att leva, verka och vistas i behöver vi arbeta förebyggande med trygghet och säkerhet.