Kakor (cookies)

Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

Pedagogisk lunch för att få utrikesfödda kvinnor i arbete

Två kvinnor vid diskbänk gör lunch

Varför

Utrikesfödda kvinnor är den samhällsgrupp som står längst ifrån arbetsmarknaden. Förutom utmaningar med till exempel språk, så är hälsa och motivation två stora barriärer på vägen mot sysselsättning. Det är dessutom en målgrupp som av kommunen upplevs svåra att nå ut till. Som ett sätt att arbeta relations- och tillitsskapande, skapa samhörighet och därmed öka förutsättningarna för målgruppen att komma i arbete, har arbetsmarknadsförvaltningen arbetat fram ett nytt koncept – pedagogiska luncher.

Vad

Pedagogisk lunch är en två timmar lång träff varannan vecka. Under sex gånger bjuds målgruppen in till Utbildnings- och jobbcenter i Kvarngärdet eller Bäcklösa för en hälsosam lunch med ett nytt tema. De senaste träffarna har ca 25 kvinnor kommit, och deltagandet växer för varje gång då upplägget sprider sig genom familjer och vänner. De olika temana syftar bland annat till att slå hål på missförstånd och förutfattade meningar om myndigheter och kommun, samt ge kvinnorna verktyg för att ta sig närmare en anställning.

Träffarna har till exempel besökts av Familjecentralen som pratat om socialtjänsten och hur det är att ha familj i Sverige, Almi som lyft företagande och entreprenörskap samt kommunens utbildnings- och jobbcoacher som stöttat i intervjuträning och CV-skrivning. Utöver ny kunskap ger det coacherna på Utbildnings- och jobbcenter möjlighet att hänvisa kvinnorna till andra insatser – till exempel kurser i digital orientering, körkort, cykel och hälsofrämjande matlagning.

Hur

Hösten 2023 avslutades den andra omgången av pedagogisk lunch. Utvärdering i form av intervjuer sker som en del av upplägget för att förstå förflyttningen som sker. Hittills har insatserna gett fina resultat där kvinnorna både sökt sig till olika utbildningar, och fått jobb. Inför 2024 kommer konceptet vidareutvecklas och förläggas på Återfika i Gottsunda. Där får kvinnogrupperna möjlighet att bemanna caféet och få en känsla för att driva en egen verksamhet och ha en egen inkomst. Samtidigt som arbetsmarknadsförvaltningen kommer erbjuda kunskapshöjande aktiviteter på plats veckovis.

Arbetsmarknadsförvaltningen och Utbildnings- och jobbcenter, enhet coachning 

Skalas upp

Företag och arbete - Jobb och karriär

Mer inspiration

Läs om fler initiativ