Kakor (cookies)

Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

Minskad vattenanvändning i tvättstugan

En kvinna sätter på en tvättmaskin

Varför:

Uppsala kommunkoncern behöver liksom andra kommuner och aktörer värna om jordens resurser. Däribland ingår att säkra vattentillgången. I tider av klimatförändringar och i takt med att vi blir fler människor i såväl Uppsala kommun som på jorden, önskade Uppsalahem hitta ett effektivare sätt att använda vatten och minska vattenåtgången i deras fastighetsbestånd. Vilket även kan stärka kundnöjdheten genom ett framåtlutat hållbarhetsarbete.

Vad:

Lösningen på Uppsalahems behov blev företaget Mimbly, ett ungt uppstartsbolag från Göteborg. Mimbly har lanserat produkten Mimbox, som gör tvättmaskiner mer miljövänliga. Produkten som är en slags låda kan återvinna vatten genom att den filtrerar bort mikroplaster från textilier. Sedan december 2021 pågår ett projekt där man testar produkten i Uppsalahems tvättstugor.

Installation av produkten i anslutning till tvättmaskinen gör det återvunna vattnet tillräckligt rent för att det ska gå att tvätta med. Därmed slipper man använda dricksvatten för ändamålet. Genom Mimbox kan upp till 70 procent av vattnet återvinnas, vilket bidrar till en minskad vattenåtgång samtidig som det filtrerar bort skadliga ämnen så som mikroplaster från att läcka ut i våra sjöar och vattendrag.

Hur:

Uppsalahem och Mimbly startade sin samverkan genom Ignite Publics matchningsprocess. Pilotprojektet genomfördes i en av Uppsalahems tvättstugor under ett par månader. Under våren 2022 utvärderade Uppsalahem projektet och räknade på nyttorna. På den tvättmaskin som Uppsalahem anslutit till Mimbox sparades 75 000 liter vatten per år. Hade maskinen varit av äldre modell hade besparingen varit ännu större.

Uppsalahem bestämde sig därför för att skala upp samarbetet och installera Mimbox i fler tvättstugor i sitt bestånd. I den första etappen har ytterligare tio tvättmaskiner anslutits, med mål att skala upp ytterligare. Utöver det pågår ett arbete med att optimera lösningen ytterligare genom bland annat utveckling av bättre filter för mikroplast.

Uppsalahem

Bygga och bo – Vatten och avlopp / Fastighetsägare

Skalas upp

Mimbly och Ignite Public

Mer inspiration

Läs om fler initiativ