Kakor (cookies)

Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

Smarta laddningslösningar i mobilitetshuset Dansmästaren

Dansmästaren byggnad

Varför:

I Uppsala finns gott om el, men i en växande kommun där allt fler vill ställa om till fossilfria drivmedel finns också utmaningar med riskerna för att effektkapacitetsbrist ska uppstå. När Uppsalas största parkeringsanläggning, mobilitetshuset Dansmästaren i Rosendal, byggdes ville Uppsala parkering därför hitta effektiva energitekniska lösningar för att hantera dagens och morgondagens laddbehov för elbilar på så smarta sätt som möjligt. Att kunna styra hur laddstationerna används – utifrån elbilanvändarnas individuella behov, samt hur belastningen på elnätet och elpriserna varierar under dygnet.   

Anläggningen försågs med en stor solcellspark och en avancerad batterianläggning som möjliggör för lagring av egenproducerad el som kan användas för att avlasta stamnätet när många bilar laddas samtidigt. Redan 2018, två år innan Dansmästaren öppnades, inleddes ett nära samarbete mellan Uppsala universitet, STUNS (Stiftelsen för samverkan mellan universiteten i Uppsala, näringsliv och samhälle) och Uppsala parkering i ett framgångsrikt projekt med STUNS Stories som lagt grunden till att Dansmästaren blivit en väletablerad testbädd för smart energisystemstyrning.

Läs om samverkanskonceptet Stories på energi.stuns.se  

Vad:

Sedan 2018 har Dansmästaren främst fungerat som testbädd inom följande forskningsområden:

Elanvändares roller/beteenden i hållbara energisystem

 • Hur ser elbilsägare på sina egna roller i framtidens hållbara energisystem?
 • Vilka är drivkrafterna och hindren för att vilja bidra till att upprätthålla balansen mellan tillgång och efterfrågan på el i de lokala elnäten?
 • Påverkar socioekonomiska faktorer – och på vilka sätt i så fall? 

Smarta styrstrategier för laddstationer

Uppsala universitets avdelning för elektricitetslära har byggt ett tvillingsystem till Dansmästarens energisystem för att ta fram, testköra, och utvärdera algoritmer för lastberäkning och smart laddning i en kontrollerad labbmiljö. Två doktorander arbetar med målsättningen att skarpa tester av de mest lovande styralgoritmerna ska kunna genomföras i Dansmästaren under 2024.

Energigemenskap för Dansmästaren

Ett arbete där även Uppsalahems delar av fastigheten (studentlägenheter och Hemköpsbutik) inkluderats. 2021 behandlade ett examensarbete de juridiska förutsättningarna för skapandet av en energigemenskap. Samtidigt genomlystes de tekniska förutsättningarna. I samarbete med Uppsala universitet nu har ett forskningsarbete kring säkra metoder för datainsamling och datadelning i energigemenskaper påbörjats.

Hur:

Under paraplybegreppet Morgondagens mobilitetshus har Dansmästaren varit utgångspunkt för flera projekt med STUNS Stories och kandidatarbeten, två masterprojekt och tre avslutade forskningsprojekt. För närvarande pågår aktiv forskning inom två områden, och två nya doktorandtjänster kommer att tillsättas under 2024.

För Uppsala parkerings del är ett övergripande syfte med all den forskning som bedrivits, och som fortlöpande pågår, att kunna identifiera och validera metoder samt utvecklingsmöjligheter som praktiskt kan tillämpas i den dagliga driften och styrningen av Dansmästarens energisystem. Givetvis tillvaratas lärdomarna från forskningen så att dessa även kan appliceras på bolagets övriga anläggningar både idag och imorgon.

Samarbetspartners i pågående forskningsprojekt:

 • Uppsala universitet
 • STUNS
 • CEVT (China Europe Vehicle Technology AB)
 • Volvo Cars
 • E.ON
 • Vattenfall
 • Charge Amps
 • Uppsala kommun.

Projektet Smart Charging Strategies (2023–2027) drivs med finansiering av Swedish Electromobility Centre.

Uppsala parkering AB och Uppsalahem 

Linnea Klingström
E-post: linnea.klingstrom@uppsalaparkering.se

Pågående

Bygga och bo – Energi

 • Uppsala universitet
 • STUNS
 • CEVT
 • Volvo Cars
 • E.ON
 • Vattenfall
 • Charge Amps

 

Mer inspiration

Läs om fler initiativ