Kakor (cookies)

Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

Generativ AI för effektivare verksamhetsplanering

AI i verksamhetsplanering


Varför:

Uppsala kommuns olika verksamheter arbetar övergripande med verksamhetsplaner som ett sätt att definiera riktning och aktiviteter utifrån gällande mål och budget-underlag. Arbetet med att ta fram verksamhetsplaner är i dagsläget en tidskrävande manuell process med hög administrativ belastning samt hantering av många omfattande dokument med överlappande innehåll. I framtagandet av kulturnämndens verksamhetsplan vill kultur-, idrotts- och fritidsförvaltningen testa hur generativ AI kan stötta i att öka effektiviteten och kvaliteten i arbetet. På så sätt skapas bättre förutsättningar för uppföljning och rapportering av aktiviteter, samt samverkan med andra förvaltningar inom organisationen. En ökad förståelse för hur vi skulle kunna använda AI i vårt dagliga arbete öppnar även upp för fler möjligheter framöver.

Vad:

Stabsadministrationen på kultur- idrott och fritidsförvaltningen vill utforska och testa hur en digital assistent, baserad på en large language model (LLM), skulle kunna underlätta och effektivisera arbetet med att utforma verksamhetsplanen för 2024 genom att:

  1. Tillgängliggöra en digital assistent som kan utföra olika uppgifter enligt användarens instruktioner.
  2. Träna den digitala assistenten på relevanta källor såsom Mål och Budget, grunduppdraget för kulturnämndens verksamhet och kulturpolitiskt program och handlingsplan.
  3. Utforska nyttor i den digitala assistentens förmåga att hitta, summera och generera relevant text som underlag för arbetet med verksamhetsplaner.

Hur:

Arbetet kommer att vara ett test som sker parallellt med ordinarie verksamhetsplaneringsarbete. Den digitala assistenten utgörs av en chatbot som bygger på Microsofts Azure OpenAI. Testet kommer ha begränsad funktionalitet, och om genomförandet anses framgångsrikt krävs ytterligare arbete för att göra assistenten redo för fullskalig implementation.

Initiativet är delvis finansierat av Innovationslabbets idécheck, och får genom sitt deltagande i idéchecksprocessen möjlighet till coachning inom exempelvis innovativa arbetssätt, lärande och spridning.

Innovationslabbets idécheck

Kultur- idrott- och fritidsförvaltningen, Stabsadministration

Testas

Kommun och politik - Organisation

ATEA

Mer inspiration

Läs om fler initiativ