Kakor (cookies)

Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

Innovationslabbets idécheck

Innovationslabbets idécheck ger alla inom Uppsala kommunkoncern möjlighet att söka pengar för komma i gång och testa något nytt i sin verksamhet. Utöver finansiellt stöd får idécheckarnas mottagare stöd av Innovationslabbets coacher under processens gång.

I Uppsala kommun behöver vi öka vår innovationsförmåga för att uppnå våra högt uppsatta hållbarhetsmål. För att bidra till det erbjuder Innovationslabbet alla kommunkoncernens verksamheter möjlighet att söka pengar för att komma i gång och testa nya arbetssätt och lösningar. Initiativ som får en idécheck får även möjlighet till kompetensstöd genom Innovationslabbets coacher. Det ger initiativen än bättre möjlighet att testa idéerna på ett effektivt sätt samt öka förutsättningarna att sedan implementera dem i ordinarie verksamhet.

Vad kan en idécheck användas till?

En idécheck ska användas för att testa något nytt i verksamheten. Det kan bland annat handla om förbättrad arbetsmiljö, effektivare arbetssätt, minskad klimatpåverkan eller nya typer av tjänster till våra invånare. Ett par exempel är:

  • öka kompetensen inom innovation genom en specifik utbildningsinsats
  • genomföra delar av en process på ett nytt sätt, till exempel en ny form av medborgardialog
  • testa en innovativ idé en annan förvaltning eller kommunalt bolag genomfört
  • prova tekniska lösningar småskaligt, till exempel sensorer eller automatisering

Initiativ som fick Innovationslabbets idécheck våren 2024

Initiativ som fick Innovationslabbets idécheck hösten 2023

AI i verksamhetsplanering

Ökad andel återbruk i bygglovsprocessen

Innovativt kompost-te

Klimatberäkningsverktyg för offentlig konst

Vill du veta mer? Hör av dig!

Vill du har mer information om Innovationslabbets idécheck och dess möjligheter? Kontakta innovation@uppsala.se

Du som arbetar i kommunkoncernen kan även ta del av information på Insidan