Kakor (cookies)

Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

Innovativt kompost-te för friskare växtytor

Gula liljor i en park

Varför:

Planteringar i stadsmiljö levererar en mängd ekosystemtjänster. De ger en bättre upplevelse, producerar syre, tar emot och renar dagvatten samt bidrar med lövskugga och temperaturreglering. Utöver det är de viktiga för den biologiska mångfalden och för människors hälsa. Livsmiljön i staden är ibland tuff för växtligheten, och förändringar i väder och klimat skapar ytterligare utmaningar.

För att planteringarna ska kunna leverera det vi önskar behöver de vara vitala och friska. Att tillföra mikroorganismer till mark-växtsystemet kan vara ett sätt att hålla jord och växter friska och i god tillväxt, men även hjälpa nyplanterade växter under etableringsfasen. Välfungerande grönytor spar resurser – exempelvis genom minskat behov av vattning, utbyte av växter och färre personalinsatser. 

Vad:

Enheten för planering, park och natur på stadsbyggnadsförvaltningen vill testa ett innovativt kompost-te i en begränsad mängd träd-, planterings- och gräsytor. De vill undersöka om metoden kan skapa snabbare och säkrare etablering av växter med god vitalitet. Enheten kommer köpa in utrustning för bryggning av te, samt ta fram ett upplägg för genomförande och uppföljning för att kunna öka växternas överlevnadsgrad därmed effektivisera verksamheten.

Initiativet genomförs i samverkan med Splendor och deras koncept och erfarenheter från Odla med naturen. Tekniken innebär att man tillför goda mikroorganismer som hjälper till att frigöra näring, hålla växterna friska samt binda kol i markväxtsystemet. 

Hur:

Start av bryggning av kompost-te och utvattning sker växtsäsongen 2024, med kontinuerlig bryggning, vattning och utvärdering av resultat kommer genomföras 2024-2027. Initiativet drivs i nära samverkan mellan de som arbetar med projektering av grönytor på allmän platsmark, projektledare inom anläggning samt dem i den egna verksamheten som arbetar med anläggning av grönytor. Om testet är lyckat är målet att tillämpa metoden på fler parkytor med behov. 

Initiativet är delvis finansierat av Innovationslabbets idécheck, och får genom sitt deltagande i idéchecksprocessen möjlighet till coachning inom exempelvis innovativa arbetssätt, lärande och spridning.

Innovationslabbets idécheck

Stadsbyggnadsförvaltningen, Planering park och natur.

Testas

Kultur och fritid – Natur, parker och friluftsliv

Splendor

Mer inspiration

Läs om fler initiativ