Kakor (cookies)

Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

Klimatberäkningsverktyg för offentlig konst

Målarpenslar

Varför:

Uppsala kommun har som mål att bli bäst i Sverige på klimatsmart offentlig konst och därigenom inspirera andra kommuner och regioner till liknande arbete. Det ska leda till att varje konstprojekt bidrar till målet att minska verksamhetens klimatavtryck. Genom ett nytt klimatberäkningsverktyg kan Uppsala öka tempot i sin klimatomställning och bli förebild för andra kommuner och regioner inom konstområdet. I förlängningen får även invånarna i Uppsala en renare och mer hållbar livsmiljö. 

Vad:

Enheten för offentlig konst har tillsammans med konsultföretaget Tyréns utvecklat ett klimatberäkningsverktyg som syftar till att minska konstprojekts klimatavtryck. Klimatberäkningsverktyget är helt nytt inom konstområdet i Sverige. Nästa steg i processen är att lära sig använda verktyget effektivt och implementera det i sin dagliga verksamhet. Utöver det har initiativet som mål att vara en kunskapsbank för andra kommuner och regioner, samt för gymnasieelever inom kursområdet klimat och hållbarhet.  

Hur:

Arbetet sker i nära samskapande mellan tjänstepersoner, konstnärer, underleverantörer, byggprojektledare och konservatorer för att fördjupa kunskapen om verktyget och hur det på bästa sätt kan användas. Utöver det utbyts kontinuerligt erfarenheter och lärdomar med andra inom och utom kommunen som arbetar med liknande verktyg. På så sätt kommer verktyget uppdateras och förbättras kontinuerligt. Genom att kunskapen och nyttan kring verktyget sprids bidrar det också till en ökad medvetenhet kring klimatfrågan hos underleverantörer.

Initiativet är delvis finansierat av Innovationslabbets idécheck, och får genom sitt deltagande i idéchecksprocessen möjlighet till coachning inom exempelvis innovativa arbetssätt, lärande och spridning.

Innovationslabbets idécheck

Kultur- och idrottsförvaltningen, Offentlig konst

Testas

Kultur och Fritid – Konst, kultur och sevärdheter

Tyréns och Region Uppsala

Mer inspiration

Läs om fler initiativ