Kakor (cookies)

Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

Flex-o-Mat – del av testbädd för smarta elnät

Ugn och spis i restaurangkök

Varför:

När allt för många använder el samtidigt kan elnätet överbelastas. Då uppstår det brister i elnätets effektivitet. Med ett smartare elnät kan belastningen bli jämnare, och det är en viktig del för att ställa om till en mer hållbar energianvändning. Därför vill Uppsala kommun utforska olika typer av lösningar som kan tackla ett överbelastat elnät.

Vad:

Uppsala kommun, andra kommuner, innovativa företag och forskare medverkar i initiativet Live-in Smartgrid. Tillsammans arbetar de för att lösa effektproblematiken i Uppland och skapa framtidens hållbara energisystem. Bland annat ser de till att det finns möjlighet att testa olika potentiella lösningar i form av pilotprojekt. Det ger möjlighet att utvärdera och ta reda på vilka lösningar som är framgångsrika. Projektet sprider även kunskap om hur vi alla kan konsumera el på ett mer hållbart sätt.

Ett tidigare genomfört initiativ av fastighetsägaren Skolfastigheter tillsammans med kommunens Måltidsservice hittade vägar till en lägre energianvändning där effekttoppar kunde undvikas i kommunens skolköksverksamhet. Det handlade om att förena ny teknik, vilken synliggör och mäter elförbrukning, med nya arbetsrutiner bland kökspersonalen, där resultatet tillsammans bidrar till att minska effektuttaget i storköksmiljöerna.

Medvetenhet och beteendeförändring sänker energitoppar, något som Måltidsservice just nu arbetar med i sina 50 största tillagningskök med målsättning att samtliga 180 kök ska uppnå medvetenhet och beteendeförändring.

Läs om Live-in Smartgrid på live-in.se

Läs om initiativet Flex-o-Mat på stuns.se

Hur:

Live-in smartgrid drivs gemensamt av Sustainable innovation och STUNS energi. Projekt syftar till att testa flera olika lösningar som bygger på verkliga behov och genomförs både i offentliga och privata verksamheter. Resultat från piloterna samlas in kontinuerligt och redan nu är en slutsats att arbetssättet är ett kostnadseffektivt sätt att utforska och testa framtidens elnät. Projektet startade 2017 och avslutas 2023. Det jobbas nu för att bredda tillämpningen av ny teknik och kunskaper ytterligare, till att omfatta än fler skolor inom Uppsala kommun i framtiden.

Skolfastigheter i samarbete med Måltidsservice avseende genomförda anpassningar av skolkök och Gemensam service 

Testas

Bygga och bo – Energi

 • STUNS Energi
 • Sustainable Innovation
 • NGenic
 • Vattenfall
 • WSP
 • Warmup
 • Vasakronan
 • CTEK
 • ELLEVIO
 • UPAB
 • Ferroamp
 • Region Uppsala
 • Uppsala Arenor och fastigheter
 • IHUS

Mer inspiration

Läs om fler initiativ