Kakor (cookies)

Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

Mätning av besöksflöden genom mobilen på stadsbiblioteket

Tre män på ett bibliotek

Varför:

För att bättre förstå och kunna styra sin verksamhet ville Kulturförvaltningens stadsbibliotek öka sin kunskap om hur deras besöksflöden såg ut. Tidigare hade beslut om till exempel utveckling av lokalen skett på magkänsla, så en mätning av besökare och dess beteenden syftade till att ge ett faktabaserat beslutsunderlag. Målet var att förstå hur, var och när besökarna använde olika delar av biblioteket, hur lång besökstiden var samt vilka förändringar som behövdes i miljön.

Vad:

För att möta stadsbibliotekets behov påbörjades ett samarbete med uppstartsbolaget Bumbee Labs. Genom deras produkt spåras påslagna mobiltelefoner, och via sensorer på olika platser i lokalen kunde man därmed följa besökarnas beteenden utan att hantera personuppgifter. Utifrån mätningarna kunde man se att ett genomsnittligt besök på biblioteket varade i 55 minuter, vilket var längre än förväntat. Flest besökare hade man mellan klockan 10.00–15.00, och inte efter 17.00 vilket man från början trodde.

Hur:

Kulturförvaltningen hittade Bumbee Labs genom Ignite Publics matchningsprocess. Därefter påbörjades ett pilotprojekt där mätningar pågick under ett par månader. Utifrån resultatet fick biblioteket ett underlag som legat till grund för förändringar kring till exempel bemanningen av bibliotekspersonal, samt hur miljöerna kan skapa en bättre upplevelse för besökarna.

Kultur-, idrotts- och fritidsförvaltningen, Bibliotek

Genomfört

Kultur och fritid – Bibliotek 

Bumbee Labs och Ignite Public

Mer inspiration

Läs om fler initiativ