Kakor (cookies)

Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

Hållbarhetslänkade obligationer för att växla upp klimatomställningen

En man och kvinna står framför en solenergistapel och gör en mätning

Varför:

Uppsala kommun ska leda klimatomställningen och vara klimatneutralt 2030. För att uppnå detta behöver stora förändringar ske i alla kommunens verksamheter och det behöver vara enkelt för Uppsalaborna att ha en klimatsmart vardag. Inom det ekonomiska området har ett sätt att länka samman kommunens finansiering och ekonomi med våra klimatmål utvecklats. Detta med syfte att öka kommunens engagemang för hållbar utveckling samt stärka arbetet med att minska utsläppen av växthusgaser och främja utbyggnaden av sol-el.

Vad:

Under 2023 har Uppsala kommun tagit fram ett hållbart ramverk som gör det möjligt att låna pengar genom hållbarhetslänkande obligationer. En hållbarhetslänkad obligation länkar ihop lånefinansieringen med specifika klimatmål. I det här fallet har två av kommunens klimatmål valts ut:

  • Att koldioxidutsläppen i Uppsala kommuns geografiska område ska minska med 72 procent från 2020 till 2030 – motsvarande en årlig minskning om 10-14%.
  • Att 100 megawatt solenergi ska ha installerats i Uppsala kommuns geografiska område till 2030.

Förenklat kan man säga att kommunen får en rabatt på lånen om klimatmålen uppnås. Lösningen ger kommunkoncernen tillgång till en större och växande del av kapitalmarknaden. Samtidigt får investerare vill placera pengar som gör hållbarhetsnytta en möjlighet att bidra till kommunens omställningen.

Hur:

S&P Global Ratings har gjort en oberoende översyn av Uppsala kommuns nya ramverk, en så kallad Second Party Opinion. Deras utlåtande bekräftar att ramverket följer International Capital Market Associations (ICMA) Sustainability-Linked Bond Principles. Vilket innebär att det följer marknadspraxis.

Uppsala kommun kommer varje år publicera en rapport som beskriver de framsteg som gjorts i hållbarhetsarbetet och hur det går med linje med målen i ramverket. Den första rapporten planeras presenteras i årsskiftet 2023/2024. Rabatten på lånen beräknas sedan utifrån avstämda värden när de ska återbetalas.

Kommunledningskontoret, stab ekonomi och hållbarhetsavdelningen

Pågående

Kommun och politik – Finansiering