Kakor (cookies)

Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

Kreativt arbete med unga för att öka deras trygghet i city

Händer håller Pringelsrör omgjord till robot

Varför:

Enheten för trygghet, brottsförebyggande och säkerhet såg ett behov av att arbeta mer intensivt med de ungas situation i centrala Uppsala. City upplevs av många ungdomar som en otrygg plats, och det behövdes en djupare förståelse för varför och i vilka specifika situationer. Det behövdes också kunskap om hur kommunen skulle kunna arbeta för att öka den upplevda tryggheten för dem.


Vad:

Tillsammans med ungdomar mellan 14-19 år, Uppsala ungdomsjour och kommunens ordningsvaktsbolag påbörjades ett arbete för att rama in utmaningarna och utforska nya trygghetslösningar. En del av arbetet genomfördes i en kreativ workshop tillsammans med ungdomarna på en fritidsgård i stan. Där fick de dela med sig av vad otrygghet är för dem, samt komma på egna idéer på trygghetslösningar och bygga prototyper (modeller) av dessa. Resultatet blev bland annat Livsstolpen, som samlar alla nödvändiga telefonnummer för att känna sig trygg, samt Polisroboten Sonny som lyder under AI och inte gör mänskliga fel.

Utöver arbetet med ungdomarna så genomfördes flera djupintervjuer med experter, analys av data från olika rapporter och undersökningar samt workshops med de delaktiga aktörerna. Insikterna summerades i ett antal utvecklingsområden. Utifrån dessa utforskas nu ett koncept för att stärka relationen mellan ungdomar och personer som arbetar inom uniformsbeklädda yrken.

Hur:

Arbetet drivs genom användardrivet innovationsarbete, eller tjänstedesign. Där fokus är på att lyssna in, samskapa och testa idéer tillsammans med målgruppen för att utveckla så relevanta och effektiva lösningar som möjligt. Efter ett djupgående arbete för att ringa in och skapa förståelse för utmaningarna ligger fokus på att utveckla och testa lösningar som möter de behov som definierats.

Trygghet, brottsförebyggande och säkerhet

Testas

Stöd och omsorg – Trygghet 

Uppsala ungdomsjour och kommunala ordningsvaktsbolaget

Mer inspiration

Läs om fler initiativ