Kakor (cookies)

Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

Svenska för invandrare (SFI) för föräldralediga

Kvinna med barn i famnen i ett klassrum

Varför

Sverige har kommit långt i de jämställdhetspolitiska målen och det finns idag inga skillnader mellan kvinnor och män vad gäller tillgång till utbildning. Det är dock viktigt att uppmärksamma kvinnors och mäns olika förutsättningar att ta del av utbildningsutbudet. Kvinnor tar i mycket högre utsträckning ut föräldraledighet i samband med barns födelse än män. Det ojämställda uttaget av föräldraledighet anses vara en orsak till att nyanlända kvinnor halkar efter männen och får en senare etablering på arbetsmarknaden.

Arbetsmarknadsförvaltningen arbetar systematiskt för att få invånare i egenförsörjning utifrån principen "ett jämställt arbetsmarknadsinträde". Det innebär att kvinnor och män ska ges lika möjligheter till sysselsättning. Fokus för arbetet ligger på kvinnor som är födda utanför Sverige, samt andra grupper som står längre bort från arbetsmarknaden.

Vad

För att öka möjligheten till en mer jämställd arbetsmarknad har Arbetsmarknadsförvaltningen utvecklat Svenska för invandrare (SFI) för föräldralediga mammor. SFI-verksamheten för föräldralediga vänder sig enbart till kvinnor med barn upp till två år och erbjuder precis som ”vanlig” SFI ett upplägg utifrån Skolverkets kursplaner.

Det unika är ett målgruppsanpassat flexhybrid-upplägg där föräldrarna både kan studera hemifrån och ha med sig sina barn till klassrummet. Eleverna studerar på plats i klassrummen tre dagar i veckan och på distans via Teams övriga dagar. De får dessutom hemuppgifter via en digital webb-baserad plattform.

Genom utvecklingen av denna flexibla undervisningsform kan individanpassade lösningar med hög tillgänglighet formas. Vilket möjliggör för målgruppen att snabbare nå kursmålen.

Hur

SFI för föräldralediga kunde för ett par år sedan skalas upp med hjälp av externt finansieringsstöd. Tack vare fina resultat kommer det bli en del av ordinarie verksamhet under 2024. Verksamheten drivs av Utbildnings- och jobbcenter, Gottsunda Vux i Gottsunda Centrum, och finns i samma lokaler som Gottsunda familjecentral. Del av familjecentralen är mödra- och barnhälsovård, Öppna förskolan och Familjeenheten.

SFI för föräldralediga inspirerar kontinuerligt andra kommuner runt om i Sverige och delar med sig av lärdomar kring upplägg och genomförande för att öka jämställdheten på arbetsmarknaden.

  • Arbetsmarknadsförvaltningen
  • Utbildnings- och jobbcenter
  • Gottsunda Vux

Skalas upp

Skola och förskola – Vuxenutbildning

  • Familjecentralen i Gottsunda med Öppna förskolan
  • Region Uppsala Mödravården
  • Barnmorskemottagningen och Barnavårdscentralen
  • Kontakten i Gottsunda samt Studiefrämjandet
  • Föreningshuset Kontakten som drivs av Studiefrämjandet

Mer inspiration

Läs om fler initiativ