Kakor (cookies)

Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

Smarta trygghetssensorer i flerfamiljshus

Flerfamiljshus med några träd i förgrunden

Varför:

Trygghet är ett prioriterat område i hela Uppsala kommunkoncern liksom nationellt. För Uppsalahem fanns ett behov av att skapa trygga och trivsamma bostadsområden genom minskad skadegörelse och ett ökad förebyggande arbete. Kameraövervakning är ett relativt trubbigt verktyg när det handlar om tillstånd och datainsamling, liksom att skadan ofta redan är skedd. Därför önskade Uppsalahem med hjälp av ny teknik kunna identifiera vilken form av otrygghet det handlar om för att kunna sätta in rätt åtgärder i rätt tid och bli mer snabbfotade i sitt trygghetsarbete.

Vad:

Uppsalahems första steg i arbetet med att hitta en lösning blev uppstartsbolaget Collactivate. De har utvecklat trygghetsensorer som samlar in olika typer av data utan att hantera personuppgifter. Ett pilotprojekt inleddes där Uppsalahem testade tekniken i några av sina fastigheter med syfte att skapa ökad trygghet. Produkten är en dosa som med hjälp av sensorer kan känna av närvaro av bland annat ljud, ljus, doft och rörelse. Datan samlas in från allmänna utrymmen i fastigheterna och ger insikter om vart och när avvikande händelser sker. Det finns även möjlighet att använda tekniken för direkta åtgärder, till exempel att lampor tänds med fullt ljus om någon har befunnit sig en längre tid i ett allmänt utrymme nattetid. Utifrån den insamlade datan kan Uppsalahem planera och sätta in passande åtgärder för att öka tryggheten.

Hur:

Uppsalahem och Collactivate startade sin samverkan genom Ignite Publics matchningsprocess. Sensorerna i pilotprojektet installerades i trapphus, förråd och garage i tre av Uppsalahems bostadsområden. Piloten pågick fram till sommaren 2022 och tack de fina effekterna beslutade Uppsalahem om att skala upp lösningen i fler fastigheter. En upphandling är nu genomförd och en ny samarbetspartner på plats för att införa tekniken brett i Uppsalahems bostadsbestånd.

Uppsalahem

Skalas upp 

Bygga och bo – Trygghet

Collactivate och Ignite Public

Mer inspiration

Läs om fler initiativ