Kakor (cookies)

Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

Mer insiktsfulla trygghetsdialoger med AI-analys

Resecentrum_900x600.jpg

Varför: 

Uppsala kommun genomför kontinuerligt dialoger med medborgare för att få insikter om deras upplevelse och behov. Enheten för trygghet, brottsförebyggande och säkerhet är bland annat ansvariga för att genomföra medborgardialoger kopplat till olika platser i kommunen, samt den mer övergripande trygghetsundersökningen som görs i samverkan med SCB. För att skapa en djupare förståelse om våra medborgares tankar och upplevelser testar enheten att använda AI-teknik för öka andelen insamlad kvalitativ data, samt förbättra och effektivisera analysarbetet. Vilket i sin tur ska leda till mer relevanta trygghetsåtgärder runt om i kommunen. 

Vad: 

I ett test för att skapa djupare insikter genomförs två olika testpiloter under hösten och vintern 2023-2024. Flertalet öppna frågor har lagts till i de enkätundersökningar som är grunden till enhetens medborgardialog i resecentrum och den trygghetsundersökning som genomförs i samverkan med SCB. Öppna frågor möjliggör för mer detaljerade svar från invånarna under datainsamlingen, men är i vanliga fall resurskrävande att hantera. I samverkan med företaget Parlametric används sedan AI-teknik för att tvätta svaren (för att bland annat säkra anonymitet), analysera och sammanställa. Vilket förväntas ge en tydligare riktning för nödvändiga åtgärder och insatser framåt.

Hur: 

Enheten för trygghet, brottsförebyggande och säkerhet deltog i en matchningsprocess med start-ups genom Ignite Public för att utforska lösningar för bättre medborgardialoger. Under processen matchades behovet med företaget Parlametric som kombinerar ny teknik med vetenskapliga metoder för språkanalys. Därefter påbörjades ett samarbete med fokus på två olika pilotprojekt. Piloterna kommer att genomföras och avslutas under våren 2024 och om utfallet är lyckat kommer uppskalning att utforskas vidare. 
 

Kommunledningskontoret och Trygghet, brottsförebyggande och säkerhet

Testas

Stöd och omsorg – Trygghet, kris och säkerhet

Parlametric och Ignite Public 

Mer inspiration

Läs om fler initiativ