Kakor (cookies)

Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

Mätning och förstärkning av innovationsförmåga

Tre personer tittar in i en apparat

Varför:

Uppsala kommun har en hög ambitionsnivå att öka förmågan att arbeta innovativt och behovsdrivet i sitt utvecklingsarbete. Detta för att aktivt kunna tackla flera av de utmaningar som organisationen står inför. Det höga förändringstrycket i kombination med alla de teknologiska möjligheter som finns att tillgå gör att lärande och utvärderande bör gå hand i hand med olika utvecklingsprojekt. Då behövs det bra sätt att mäta innovationsförmåga samt kunna identifiera förbättringspotential och framgångsfaktorer. Något som Uppsala kommuns arbetsmarknadsförvaltning testat att göra.

Vad:

Uppstartsbolaget Daily innovation erbjuder olika verktyg för att mäta och stärka verksamheters innovationsförmåga. Arbetsmarknadsförvaltningen har tillsammans med bolaget genomfört en pilot för att kartlägga och analysera förflyttningar gällande sin innovationsförmåga. Metodiken omfattas bland annat av formulär, coachning från innovationsexperter och workshops som senare utvärderas. Ur analysen framkommer hur förvaltningens ledning ligger i topp vad gäller innovationskraft och hur initiativ som en idésluss stärkt innovationskraften bland medarbetare.

Hur:

I en första pilot inom offentlig sektor har Daily Innovation mätt, identifierat och satt in åtgärder för att stärka innovationsförmågan inom delar av arbetsmarknadsförvaltningen. Det har gett bolaget möjlighet att anpassa metodik och material till en offentlig kontext. Som ett nästa steg kommer man genomföra en förvaltningsövergripande mätning, vilket kommer omfatta cirka 600 medarbetare. Pilotprojektet har även setts som en förstudie inför en eventuell uppskalning i fler delar av kommunorganisationen.

Arbetsmarknadsförvaltningen

Skalas upp

Kommun och politik 

Daily Innovation

Mer inspiration

Läs om fler initiativ