Kakor (cookies)

Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

Ny kommunikationsform inom förskolan

Man med barn i famn tittar i telefon

Varför:

Internkommunikation och dialog är en utmaning för många organisationer och Uppsala kommun är inget undantag. Särskilt svårt är det när medarbetare är geografiskt utspridda och när arbetsplatsen inte är framför datorn. Detta var ett behov som utbildningsförvaltningen identifierat inom förskoleverksamheten.

Verksamheten som omfattar cirka 1800 medarbetare tillbringar medparten av arbetstiden utomhus, på skolgårdar, i verksamhetslokaler med begränsad tillgång till datorer och administrativ tid. Det identifierade behovet var att öka dialogen och engagemanget mellan ledning och medarbetare. Dialogmöten via Teams har testats men utan att nå önskad medverkan vilket var en drivkraft för att testa något nytt.

Vad: 

Inom förskoleverksamheten matchar en lösning som uppstartsbolaget Corporadio tagit fram för bygg- och anläggningsbranschen. Vilket är en kommunikationsplattform för att enkelt skapa ljud- eller videomeddelanden som medarbetare kan prenumerera på, samt lyssna på när det passar dem. Inom plattformen kan mottagaren skicka svar och ställa frågor i form av röstmeddelande och text. Dessutom ger lösningen möjlighet att utvärdera och analysera räckvidd, engagemang och lyssnande.

Hur:

Förskoleverksamheten startade sin samverkan med Corpradio genom Ignite publics matchningsprocess. Pilotprojektet pågick fram till juni 2023 och en mängd röstmeddelanden och videohälsningar har skickats ut och tagits emot. I piloten testades utöver effekt på engagemanget även hur det var att komma i gång, hur arbetskrävande dialogformen är samt frågeställningar kring teknisk integration och tillgänglighetssanpassning. Kontinuerlig återkoppling från medarbetare har samlats in för uppföljning av effekt och nytta.

I nuläget utvärderar verksamheten huruvida de vill fortsätta och skala upp lösningen.

Utbildningsförvaltningen, förskoleverksamheten

Testas

Skola och förskola – Förskola och familjedaghem

Corporadio

Mer inspiration

Läs om fler initiativ