Kakor (cookies)

Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

Koldioxidbudgetering för att växla upp klimatarbetet

Byggnadsställning med e himmel i bakgrunden

Varför:

Vi ska ha ett klimatneutralt Uppsala 2030, och den resan är redan påbörjad. EU-projektet NetZeroCities syftar till att skynda på klimatomställningen i europeiska städer. Uppsala är en av 52 pilotstäder i arbetet, och deltar med delprojektet Scale Up (Systematic Climate Action to Lower Emissions i Uppsala) för att växla upp och öka takten i utvecklingen. Som en del av projektet kommer kommunen mellan 2023-2025 testa flera olika innovativa metoder med syfte att snabbt minska växthusgasutsläpp. Det handlar bland annat om att ta fram lösningar för att öka cirkulära flöden inom byggsektorn.

Vad:

Målet är att aktivera en koldioxidbudget för den egna verksamheten och för kommunen som ett geografiskt område. Budgeten ska styra oss i framtagandet av åtgärder som minskar utsläppen i flertalet olika områden. Exempel på satsningar testas fram till våren 2025 är:

  • cirkulära renoveringar i Gottsunda, där så mycket material som möjligt ska återbrukas 
  • utveckling av metoder för återbruk av befintliga resurser och ökad materialåtervinning i byggnadsprojekt i Ulleråker
  • utveckling av metoder för minskat grovavfall i studentlägenheter
  • utveckling av ett koncept för framtidens återvinningscentral med fokus på stadsmässighet, avfallsförebyggande samt miljömässig, ekonomisk och social hållbarhet
  • materialmäklare som matchar material som kan återbrukas med aktörer som vill återbruka.

Hur:

Det EU-finansierade projektet NetZeroCities genomförs i linje med EU:s uppdrag för klimatneutrala och smarta städer. Det samlar över 150 städer och 33 organisationer från hela Europa. NetZeroCities stödjer de 52 pilotstäderna med bland annat pengar, expertrådgivning och spridning av goda exempel. Inom ramen för projektet ska minst 100 städer vara klimatneutrala år 2030. Utöver det ska flera städer inspireras att följa efter och dra nytta av projektets lärdomar i sitt klimatarbete. Uppsalas delprojekt Scale Up drivs av hållbarhetsavdelningen, Uppsala Vatten och Avfall AB och Uppsala hem i samverkan med STUNS.

  • Hållbarhetsavdelningen
  • Uppsala Vatten och Avfall AB
  • Uppsalahem 

Testas

Kommun och politik – Klimat 

STUNS

Läs mer om STUNS

Projektet NetZeroCities som genomförs i linje med EU:s uppdrag för klimatneutrala och smarta städer. Sidan är på engelska.

Läs om projektet NetZeroCities

Uppsala kommun testar och genomför innovativa metoder för en snabb minskning av växthusgasutsläpp med EU-projektet Scale Up 2023–2025.

Läs om EU-projektet Scale Up

Uppsala kommun har tillsammans med Uppsala Vatten, Uppsalahem och STUNS fått 16 miljoner av EU:s satsning NetZeroCities. Pengarna går till två stora projekt.

Läs nyheten: 16 miljoner kronor från EU till klimatarbetet

 

 

Mer inspiration

Läs om fler initiativ