Kakor (cookies)

Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

Nyhet

16 miljoner kronor från EU till klimatarbetet

Uppsala kommun har tillsammans med Uppsala Vatten, Uppsalahem och STUNS fått 16 miljoner av EU:s satsning NetZeroCities. Pengarna går till två stora projekt. Det ena projektet handlar om att aktivera en koldioxidbudget som visar kommunens koldioxidutsläpp och om kommunens klimatåtgärder är tillräckliga. Det andra handlar om att aktivera cirkulära flöden.

Husfasad med byggställningar

Med EU-pengar kan kommunen nu prova fler nya sätt att minska koldioxidutsläppen. Det handlar bland annat om att ta fram lösningar för att öka cirkulära flöden inom byggsektorn.

– Det är glädjande att EU lägger märke till Uppsalas ambitiösa klimatarbete och vill hjälpa oss ytterligare att växla upp takten så att vi kan fortsätta vårt viktiga arbete för att leda klimatomställningen. Detta ger oss också en möjlighet att visa vägen i klimatarbetet för andra städer runt om i Europa, säger Erik Pelling, kommunstyrelsens ordförande (S).

Lösningar för att leva cirkulärt ska tas fram

EU-pengarna från NetZeroCities ska stödja europeiska städer att testa nya tillvägagångssätt för att uppnå snabba utsläppsminskningar. Redan i maj ska projekten vara igång och kommer att pågå under två år. Lösningar ska tas fram som gör det enkelt för kommunens invånare att leva cirkulärt och mer klimatsmart.

– Vi behöver alla bidra för att hejda klimatförändringarna. De här pengarna kommer att ge oss en extra skjuts i vårt pågående arbete att bli en klimatneutral kommun 2030.  Det handlar om allt från energieffektivisering på kort och lång sikt,  satsningar för att minska utsläpp från transporter, minska klimatpåverkan från byggnation och från vår konsumtion, säger Linda Eskilsson, kommunalråd (MP) med ansvar för klimat och miljö.

Uppsala växlar upp för klimatet

Det händer spännande saker i Uppsala. Ett lite mer hållbart och mänskligt sätt att se på balansen mellan god livskvalitet och smart utveckling är under framväxt. Där de klimatsmarta valen blir enkla och självklara. Vi ska ha ett klimatneutralt Uppsala 2030. Uppsala har redan påbörjat den resan. Nu växlar vi upp och ökar takten i utvecklingen.  

Redan 2015 satte kommunen klimatmål för Uppsala i linje med Parisavtalet med prioriterade insatser som ryms i kommunens Miljö- och klimatprogram. Sedan 2021 finns ett kommunövergripande uppdrag att öka takten i klimatomställningen för att minska växthusgasutsläpp i Uppsala med 10–14 procent per år fram till 2030. I Mål och budget 2023 ökar ambitionerna ytterligare där ett av fyra fokusmål är att Uppsala ska leda klimatomställningen.

Fakta om NetZerocities

52 städer har valts ut som pilotstäder i Europa, i Sverige är det Uppsala, Umea och Malmö. Syftet med pilotprogrammet är att ge städer stöd för att testa och genomföra innovativa metoder för snabb utfasning av fossila bränslen. I pilotprogrammet ingår också att dela med sig av lärdomar och visa vägen för andra städer i omställningen.

NetZeroCities driver missionen om 100 klimatneutrala och smarta städer, för att samordna och driva på Europas städers arbete med klimatomställningen. Målet är minst 100 klimatneutrala och smarta städer fram till 2030 och att fler städer ska inspireras att följa efter för att bli klimatneutrala till senast 2050.