Kakor (cookies)

Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

Effektdelning för en fungerande elförsörjning

En stor odlingsåker med elledningar ovanför

Varför:

Uppsala har sedan några år tillbaka haft kapacitetsbrist i elnätet, vilket innebär att när behovet är som störst räcker inte elförsörjningen till. Under ett normalår i Uppsala uppstår det kapacitetsbrist under cirka 150–200 timmar och en stor del av dessa timmar står kalla vinterdagar för. Problemet grundar sig i en begränsad överföringsförmåga i elnätet som förser regionen med el, inte att elproduktionen är för liten. Elnätet som ägs av staten omfattas av ett utbyggnadsarbete, men det återstår minst tio år innan utmaningen kommer vara löst. Eftersom det är en lång tidshorisont och en allt större elanvändning förväntas, behöver Uppsala kommun hitta en lösning tidigare.

Vad:

Hållbarhetsavdelningen på kommunen ville därför ta fram en ny sorts lokal effektmarknad som bidrar till möjligheter att anpassa sitt effektuttag efter behov. Vilket innebär att minska eller öka elanvändningen när elnätet är extra ansträngt. Utmaningen ligger i att antalet större elanvändare, så som industrier, är relativt få i Uppsala län. Därför är el- och effektbehovet spritt över många mindre elanvändare, vilka behöver kunna interagera med marknaden för att bidra till en effektutjämning. Lösningen - en lokal effektmarknad – möjliggör även för små elanvändare att jämna ut belastningen genom att handla med sitt effektuttag. För att detta skulle vara möjligt krävdes en aggregator, där användarna har möjlighet att följa och styra sina bidrag till effektmarkanden.

Hur:

För att utveckla en lokal effektmarknad och hitta en aggregator stöttade Innovationslabbet projektet. Detta genom att koppla samman utmaningen med ingenjörsstudenter i STUNS Stories samt uppstartsbolaget Recap Power (tidigare Tvinn). Recap Power matchades med kommunen genom Ignite Public och bistod med en dellösning. Kombinationen av studenternas arbete och företaget Recap Power blev tillsammans en modell för att lösa behovet. Lösningen inleddes som ett pilotprojekt som nu är genomfört.

En upphandling har även ägt rum där Recap Power fick rollen som aggregator till kommunen. Projektet blev även vinnare av Ignite Award 2021 Sustainability Heroes. Uppsala kommun är nu med på CoordiNet-marknaden med vår flexibla elanvändning, det hade inte varit möjligt utan det här arbetet.

Hållbarhetsavdelningen

Bygga och bo – Energi

Genomfört 

  • Recap Power 
  • Ignite Public
  • STUNS
  • Uppsala kommun

 

Mer inspiration

Läs om fler initiativ