Kakor (cookies)

Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

EU-projektet CoordiNet

För att avlasta Uppsalas ansträngda elnät har en flexibilitetsmarknad för eleffekt öppnat. En av flera lösningar för att säkra Uppsalas framtida behov av elenergi.

Uppsala har sedan ett antal år tillbaka kapacitetsbrist i sitt elnät. Det finns en begränsad överföringsförmåga i stamnätet, de huvudledningar som tillför el till området. Det kan liknas vid att det är "för trångt" i det elnät som tillför en stor del av elen vi använder, och handlar alltså inte om att elproduktionen i Sverige skulle vara för liten. Kapacitetsbristen för Uppsala uppstår under cirka 150-200 timmar per år, oftast under kalla vinterdagar då behovet av el-effekt är stort.

Nya lösningar i väntan på utbyggnad

Stamnätet ägs av staten och utbyggningsarbete pågår men det tar lång tid, minst 10 år. Innan dess vill Uppsala kommun se över andra möjligheter. En lösning är EU-projektet CoordiNet där kommunen tillsammans med bland andra Vattenfall eldistribution arbetar med en ny sorts lokal effektmarknad. Marknaden ger elanvändare möjlighet att anpassa sitt effektuttag genom att minska elanvändningen eller öka elproduktionen när elnätet är extra ansträngt.

Situationen i Uppsala län beror på flera saker. Här kan du läsa mer om kapacitetsutmaningen i Uppsalas elnät.

Projektet CoordiNet

CoordiNet är ett EU-finansierat innovationsprojekt. Syftet är att utveckla och testa olika lokala marknadslösningar för effektivare användning av elnätet. Delprojekt görs i Spanien, Grekland och Sverige. I Sverige deltar bland andra Vattenfall Eldistribution, E.ON Energidistribution, Svenska kraftnät, Energiforsk, Expektra och Uppsala kommun. I Uppland, liksom i Skåne, införs en lokal marknad för effektflexibilitet – även kallad effektmarknad.

Läs mer om projektet på CoordiNets webbplats .

Effektmarknaden i Uppsala

Den lokala effektmarknaden i Uppsala län ska avlasta elnätet när det är ansträngt. Marknaden startade i januari 2020. Vattenfall eldistribution är huvudansvarig. Effektmarknaden bedrivs inom projektet CoordiNet till och med mars 2022. Det finns goda möjligheter att marknaden finns kvar även efter projektets slut.

I effektmarknaden kan elnätägaren (Vattenfall) köpa effekt av så kallade flexibilitetsresurser när elnätet är ansträngt, vilket frigör kapacitet i elnätet. Flexibilitetsresurserna är elanvändare (som till exempel Uppsalahem) som har möjlighet att vara flexibel i sin elanvändning och på given signal kan göra något av följande:

  • Minska effektuttaget (genom att minska användningen av el)
  • Öka elproduktionen (genom att aktivera reservkraft eller annan elproduktion)

Det är svårt för små, enskilda elanvändare som hushåll och mindre verksamheter att själva delta på marknaden. Det finns en budgräns för minsta effektvolym som är svår för små elanvändare att uppnå. Istället kan de ansluta sig till en så kallad aggregator, som samlar flera små elanvändare i ett gemensamt bud, och genom det delta i handeln.

Tre säsonger genomförda

Genom effektmarknaden används Uppsalas energisystem mer effektivt och effekttopparna i elnäten minskar. Det skapar också möjlighet för Uppsala att växa och använda mer förnybar energi. De två första säsongerna av CoordiNet har visat att antalet timmar med kapacitetsbrist minskar tack vare användningen av effektflexibilitet.

Uppsala kommun Arenor och fastigheter deltar på marknaden för första gången 2021/2022. Det kommunala bolaget Uppsalahem har varit med från starten 2019/2020.

- Genom deltagande i CoordiNet får vi ny kunskap och kan aktivt vara med och bidra för att minska belastningen på elnätet när det behövs som mest, säger Anna Freiholtz, hållbarhetschef på Uppsalahem.

Uppsala kommuns roll

Det här ska Uppsala kommun bidra med till effektmarknaden (inom ramen för projektet CoordiNet fram till 2022):

  • Effektflexibilitet till marknaden via kommunala bolag och förvaltningar. Detta i form av reservkraft och tillfällig minskning av effektuttaget, där det är möjligt.
  • Engagera och inspirera andra lokala aktörer att delta i marknaden, bland annat genom att lyfta goda exempel på effektminskning hos våra kommunala bolag och förvaltningar.

Vad är effekt och energi?

Effekt beskriver hur mycket energi som går åt per tidsenhet för att uträtta ett visst arbete, exempelvis hur mycket el som en dammsugare måste få i varje ögonblick för att fungera. Effekt mäts i watt (W).

Energi (el-energi) är den el som produceras genom exempelvis vattenkraft eller vindkraft, och som vi använder när den transporterats till oss genom elnätet. Energi är effekten multiplicerat med tiden som exempelvis en apparat används. Den vanligaste enheten för el-energi är kilowattimmar (kWh).

Är ni intresserade av att lösa kapacitetsbristen i Uppsala och delta i effektmarknaden? Eller nyfikna på mer information om projektet? Kontakta oss!

Linnea Nedar, utvecklingsledare på Hållbarhetsavdelningen på kommunledningskontoret.

Telefon:
018-727 36 78